Chefen är snäll

Föreställ er att en hög chef X i kommun S kliver in till chefskollegan Y och säger: ”Vår kommunchef behandlas orättvist av tidningen just nu. Därför har jag skrivit ihop ett stöduttalande för honom från vår ledningsgrupp.” Vad är sannolikheten för att Y i det läget uttrycker tvivel, börjar ifrågasätta form, innehåll eller säger att alltsammans är en dålig idé, utan några tankar på hur sådana invändningar påverkar hans eller hennes ställning i organisationen?

14 januari 2012 05:29

Det är sådant jag funderar på när jag ser uttalandet från Strängnäs kommunförvaltnings ledningsgrupp, utlagt på kommunens hemsida i onsdags. Orsaken är ledarkommentarer med anledning av konsultavtalen med chefer där vi påstås ha ”målat upp bilden av en makthungrig, inkompetent och ansvarslös kommunchef, med bristande moral och utan respekt för gällande regelverk”.

Vidare: ”Det är en djupt orättvis och missvisande beskrivning som ligger mycket långt från vår bild av hur Peter Lundberg är, som ledare och som människa. Vi har en chef som i hög grad lever den värdegrund (sic) han själv varit drivande i att införa i Strängnäs kommun, och som bygger på respekt, utveckling, öppenhet och tydlighet.”

Sug lite på den sista meningen i all dess oavsiktliga dubbeltydighet. För nog förtar både tjänstemannauppställningen och formuleringarna en del av det tilltänkta budskapet.

I Strängnäs kommunorganisation går man in hårt och mangrant i stödet för kommunchefen. I ledningsgruppen finns inget utrymme till tvivel.

Normen är satt, signalen neråt sänd. Kommunanställda vet nu vad som gäller.

Sakinnehållet då. Ja, uttalandet håller sig till en trygg mall i bemötandet av tidningskritik, som jag har sett så många gånger: Undvik konkretion. Använd svepande omdömen om kritiken med fokus på ton, känsla, stämningsläge och avfärda alltsammans lagom indignerat.

Cheferna i Strängnäs kommuns ledningsgrupp svarar alltså inte på ledarsidans kritik i sak. De dödar bara ett monster som de själva har konstruerat.

Det här upplägget gör det också möjligt för Peter Lundberg att inte bemöta ledarkommentarerna personligen – vilket han inte gjort en enda gång – utan låta sina underlydande göra jobbet.

Deras beskrivning av kommunchefens egenskaper och ledarstil generellt är också en diskussion vid sidan av ämnet. Lundberg kan mycket väl vara en god vän, snäll mot arbetskamrater, barn, djur – ja, jag utesluter inte att han till och med sopsorterar.

Det intressanta här är dock uppträdandet i denna konsulthistoria. Vad ”målat upp bilden av…” betyder i sammanhanget vet jag därför inte. Ledarsidan har rest frågor kring och gett omdöme om konkreta beslut och konkreta felaktigheter gjorda av kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (C) och kommunchefen Peter Lundberg.

Här kan de sju cheferna i ledningsgruppen svara själva: Var besluten att teckna konsultkontrakten kompetenta, ansvarsfulla och moraliska?

Och nog är det djupt bekymmersamt att den chef som har varit mest aktiv för att förmå Persson och Lundberg att uppträda lagenligt, är den som fått lämna Strängnäs kommun vid en blixtsnabbt genomförd omorganisation. Den observationen är ledarsidan för övrigt långt ifrån ensam om att göra.

Så en undran: Om någon i Strängnäs kommun, exempelvis en ledamot av fullmäktige, vill rikta kritik mot kommunchefen, kan den personen beredas samma utrymme på kommunens hemsida som ledningsgruppen nu har fått?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa