En ny bild av Carema

Sedan Carema Care 2008 tog över driften av Koppargården i nordvästra Stockholm har bemanningen ökat, vårdkvaliteten förbättrats och dödligheten minskat. Jodå, det är samma Carema och samma Koppargården som valsat i medierna under hösten.

12 maj 2012 06:15

De nya uppgifterna finns i tidningen Dagens Samhälle som har granskat historien om Caremaskandalen. Genom att gräva bakåt i tiden, intervjua många inblandade och gå igenom kommunens dokumentation ger Dagens Samhälle en annan bild än den som presenterats av framför allt Dagens Nyheter.

Uppgifterna ovan om verksamhetens utveckling under Carema kommer från Stockholms stads genomgångar. I övrigt visar tidningen att bilden av ett totalt sammanbrott av vården vid äldreboendet kom från två källor – från företaget Trygg Hälsa AB som står för läkarbemanningen på Koppargården och från den medicinskt ansvariga sjuksköterskan – som arbetar med tillsyn och uppföljning – i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

I bakgrunden fanns en konflikt mellan sjuksköterskorna på Koppargården och läkare från Trygg Hälsa som resulterat i att Carema krävt att kommunens avtal med läkarföretaget inte skulle förlängas. Stadsdelsförvaltningens tjänstemän instämde och meddelade landstinget, som upphandlar läkartjänsterna. Det var förra sommaren. I september briserade så skandalen, orsakad av ett brev från Trygg Hälsa till Vällingby-Hässelby stadsdelsförvaltning – om undernäring, felmedicinering och hög dödlighet bland patienterna. (Det slutade med att Carema kastades ut från Koppargården och Trygg Hälsa blev kvar.)

Vid en genomgång av verksamheten i samband med övertagandet 2008, hade Carema underkänt den kommunala vården vid Koppargården. Det var indirekt kritik mot samma medicinskt ansvariga sjuksköterska som tre år senare kritiserade Caremas vård.

Varken Trygg Hälsa eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan hade före september 2011 gjort några anmälningar till Socialstyrelsen om vården vid Koppargården. Kritiken från Trygg Hälsas läkare, som skrev septemberbrevet, hade tidigare stannat vid påpekanden av sjuksköterskornas kunskapsbrister om hygienrutiner.

Kommunens omdömen om Koppargården visar en väsentlig förbättring under Carematiden jämfört med den föregående perioden i kommunal regi.

Och det finns mycket mer, varför artikelserien, som ligger på Dagens Samhälles hemsida, förtjänar att läsas i sin helhet.

Vissa kopplingar och spekulativa resonemang i artiklarna kan ifrågasättas. När så chefredaktör Mats Edman i sin spalt tar sig an drevet, rädda politiker och framför allt kollegorna på DN skruvar han upp retoriken till en högre nivå än vad man brukar se från chefredaktörer.

Klart är dock att tidningen har gjort ett gediget jobb – visat en bredare bild av omständigheterna bakom avslöjandena, redovisat mer fakta och låtit fler direkt inblandade komma till tals än vad som förekommit under höstens rapportering.

Reaktionen från DN:s vd och chefredaktör Gunilla Herlitz har å sin sida försvagat hennes och tidningens trovärdighet. ”Det går inte att utesluta att Dagens Samhälle har fått betalt av Carema för att göra det här”, sa hon till tidningen Resumé. Bakgrunden är att Henry Sténson, partner i PR-byrån Brunswick som hjälpt Carema i krishanteringen, sedan årsskiftet är styrelseordförande i Dagens Samhälle.

Herlitz poäng är lättsåld till mindre vetande. Men en styrelseordförande har inget att göra med redaktionens arbete – inte på Eskilstuna-Kuriren, inte på Dagens Nyheter, inte på Dagens Samhälle som för övrigt ägs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Granskaren har granskats och alla vi som har refererat höstens DN-artiklar har fått en tankeställare. Det är god journalistik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Alex Voronov