Hornuddens ekokrog gör det på sitt sätt

För sitt hållbarhetsperspektiv och bakverk med en tvist har de fått en självklar plats i White guides cafédel.

– Vi vill bidra till en hållbar utveckling, Det ska vara juste för miljön med tanke på våra barnbarn. Vi vill inspirera och erbjuda ett alternativ säger Karin Sjöstedt.