Detta är ett annonssamarbete

Börsen börjar svajigt 2022: räntehöjningar kan göra att trenden fortsätter nedåt

Börsen har minst sagt börjat ganska svajigt 2022. Det finns många anledningar till detta. Den oro som råder under vissa delar av världen har ett finger med i spelet, vilket även stämmer för de räntehöjningar som kan komma under årets gång. Den stora frågan är dock, kommer priserna att sjunka ännu mer när räntehöjningarna väl blir ett faktum?

8 mars 2022 13:37

Vad som påverkar börsen

Det finns många olika faktorer som påverkar börsen. Det kan t.ex. handla om politiska oroligheter, men det kan även påverkas av teknologiska utvecklingar och liknande. Ett typiskt exempel på detta är iGaming och spelbranschen. Här utvecklas det ständigt nya spel, något som kan ses hos sajter som Snabbare casino, vilket kan påverka det underliggande värdet hos företagen som erbjuder spelen och tillverkar dem.

Till stor del är det dock ekonomiska faktorer som påverkar om börsen stiger eller sjunker, åtminstone på lång sikt. Detta kan t.ex. vara hur höga räntorna är, om vi befinner oss i en låg- eller högkonjunktur, men även hur hög produktiviteten är. 

Kommer räntorna att höjas redan i år?

Det spekuleras en hel del angående om att räntorna kommer att höjas redan i år. Riksbanken har själva sagt att de ska vänta tills 2024, men enligt rapporter kan den nu komma att höjas redan under 2022. Huruvida så blir fallet få vi helt enkelt vänta och se, men vi bör göra oss redo för att så kan komma att ske inom kort. 

Hur samhället kommer att påverkas

Detta kan självklart ha en ganska stor påverkan på samhället som helhet. Ett exempel är att bolåneräntorna kommer att stiga. Detta gör att lånen blir dyrare, vilket kan leda till att bostadspriserna sjunker. Anledningen till detta är att lånutrymmet helt enkelt sjunker, vilket gör att människor inte har råd med dyrare bostäder. Det är inte bara bolånen som kan påverkas, även börsen kan falla av att styrräntan höjs.

Det finns självklart massvis faktorer som har ett finger med i spelet för huruvida börsen stiger eller sjunker, men att räntorna stiger är ett klassiskt tecken på att börsen mycket väl kan komma att sjunka en aning. 

Räntehöjningar sker redan runt om i världen

Styrräntan har redan höjts i länder som Norge och Storbritannien, och i USA planeras ett flertal höjningar under 2022. Riksbankschefen Stefan Ingves har dock gått ut med att Riksbanken planerar sin första höjning i slutet av 2024, men det finns en hel del saker som tyder på att höjningen kommer att ske tidigare än så.

Från

snabbare.com