Därför ska du inte tvätta din bil på gatan

Vem vill simma i olja och bly? Ingen såklart! Ändå sker det ungefär 20 miljoner biltvättar per år på våra gator runt om i Sverige. Tvättarna för med sig ämnen som är skadliga för både människa och miljö rakt uti våra bad- och fiskevatten.

Eskilstuna Energi och Miljö vet hur du kan tvätta bilen utan att släppa ut skadliga ämnen i våra bad- och fiskevatten.

Eskilstuna Energi och Miljö vet hur du kan tvätta bilen utan att släppa ut skadliga ämnen i våra bad- och fiskevatten.

Foto: Sörmlands Media

Native2021-04-19 07:00
Detta är ett annonssamarbete.

Miljöfarliga ämnen leds direkt ut i vattnet
Det kan ju tyckas praktiskt att tvätta bilen på en plats där tvättvattnet rinner ner i närmaste markbrunn. Många tänker att det är bra för att då slipper vattnet rinna över på grannens tomt eller blöta ner hela gatan. Men de så kallade dagvattenbrunnarna är till för att leda bort regn- och smältvatten från våra vägar och trottoarer.

Till skillnad från tvättvattnet från biltvätten betraktas regn- och smältvatten oftast som tillräckligt rent för att ledas direkt ut i närliggande vattendrag. Det genomgår alltså ingen rening i Eskilstuna Energi och Miljö´s reningsverk innan det släpps tillbaka ut i naturen. På en smutsig bil finns oljerester och miljöfarliga tungmetaller som löses upp och sköljs av bilen vid tvätt. När det förorenade vattnet hamnar i dagvattenbrunnen så släpps det därför också orenat rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Det är skälet till att man inte ska tvätta bilen på gatan eller sin garageuppfart.

Hur och var ska man då tvätta bilen?
Avdelningen vatten och avlopp på Eskilstuna Energi och Miljö ger följande råd: 

› Tvätta bilen i en biltvätt eller ”gör-det-själv-hall”. En bra anläggning renar vattnet med oljeavskiljare och andra reningssteg, samt återanvänder tvättvattnet.

› I enstaka fall vid lättare rengöring, tvätta bilen på din grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag eller diken om du har den möjligheten. Då filtreras vattnet grovt genom marklagren innan det når grundvattnet.

› Använd miljömärkta rengöringsprodukter.

5 myter om biltvätt:

Myt #1
”Det är sämre för miljön att köra flera mil till en biltvätt än att tvätta bilen på gatan.”
Nej, det är inte riktigt rätt. När du tvättar din bil på gatan rinner olja, tungmetaller och andra giftiga ämnen rakt ut i naturen. Passa på att tvätta bilen när du tankar så undviker du onödig körning.

Myt #2
”Att tvätta bilen på gatan är ju inte värre än när det regnar på bilen.”
Regnvatten löser inte bort olje- och asfaltsrester som fastnat på din bil. För det behövs bilvårdsprodukter. Biltvätten är utrustad för att avskilja de farliga ämnena.

Myt #3
”Bilen blir inte ren om man använder miljövänliga bilvårdsmedel.”
Miljövänliga bilvårdsmedel får ofta topplaceringar i tester som görs. Miljömärkta bilvårdsmedel tvättar minst lika bra som andra bilvårdsprodukter.

Myt #4
”Att tvätta bilen väldigt sällan är bra för miljön.”
Det är precis tvärt om. Kör du bil varje dag bör du helst tvätta bilen två gånger i månaden på vintern och en gång i månaden på sommaren. Då hinner inte olja, asfaltsfläckar och salt bita sig fast och är lättare att få bort. 

Myt #5
”Det är inga problem att tvätta bilen på gatan så länge jag använder miljömärkta produkter.”
Det är aldrig okej att tvätta på gatan, inte ens om du använder miljömärkta bilvårdsprodukter. Smutsen du tvättar av från bilen innehåller asfaltsrester, tungmetaller, olja och andra giftiga ämnen som spolas rakt ut i naturen.

När du tvättar bilen på gatan renas aldrig vattnet i Eskilstuna Energi och Miljös reningsverk, utan de farliga ämnena går direkt ut i naturen.
När du tvättar bilen på gatan renas aldrig vattnet i Eskilstuna Energi och Miljös reningsverk, utan de farliga ämnena går direkt ut i naturen.
Vill du veta mer?

Stora Biltvättarhelgen den 24-25 april
Sedan 2014 anordnar branschorganisationen Svenskt Vatten tillsammans med sina medlemmar Stora Biltvättarhelgen den sista helgen i april varje år för att uppmärksamma vikten av att tvätta bilen rätt.

Eskilstuna Energi och Miljö
Telefon 
016-10 60 60

E-post 
kundservice@eem.se

Besöksadress: 
Kungsgatan 86
632 21 Eskilstuna  

www.eem.se 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Eskilstuna-Kuriren.