Annonssamarbete med Kompetensgallerian, Eskilstuna

Tips till arbetsgivarna: Så fyller du kompetensgapet

Carola Karlsson, Catherine Löfhaugen och Sari Lanninger arbetar som kompetensmäklare på Kompetensgallerian i Eskilstuna.
Carola Karlsson, Catherine Löfhaugen och Sari Lanninger arbetar som kompetensmäklare på Kompetensgallerian i Eskilstuna.

Söker du efter relevant erfarenhet och rätt kompetens hos en framtida medarbetare men har svårt att få tag på det du letar efter?

Native 13 november 2023 01:01
Detta är ett annonssamarbete.

Genom att skapa en närmare koppling och ett tätare samarbete mellan utbildning och näringsliv ökar möjligheterna för arbetsgivare att få framtida medarbetare med den kompetens som efterfrågas. Just detta är vad kompetensmäklarna på Kompetensgallerian, Eskilstuna kommun, arbetar med.

— Genom att fungera som länken mellan arbetsgivarsidan och utbildningssidan kan vi hjälpa till med att ge stöd för att öka möjligheten till att det finns yrkesutbildningar som passar behovet av kompetens, för att kunna anställa nya medarbetare eller för att vidareutbilda redan befintlig personal. Vi verkar inom alla branscher där det uttryckligen finns ett kompetensglapp, berättar Catherine Löfhaugen, kompetensmäklare. 

undefined
— Eskilstunas arbetsgivare är viktiga för oss. Vi jobbar därför aktivt med att bygga bron mellan näringsliv, kommun och utbildningsanordnare för att tillgodose arbetsmarknadens kompetensbehov.

I många fall börjar processen med att kompetensmäklarna träffar företag för att diskutera hur behovet ser ut hos just dem. Hittar de ett behov där det redan finns utbildningar som matchar kopplar de ihop arbetsgivarna med just de utbildningarna. Om det är så att det inte redan finns en utbildning tar de kontakten vidare med utbildningssidan för att undersöka om det går att starta en ny utbildning utifrån det behov som finns. 

— Detta är näringslivets utbildningsform där arbetsgivare har möjlighet att skräddarsy och påverka utbildningsinnehållet tillsammans med en utbildningsanordnare. På så sätt kan en arbetsgivare höja både kvaliteten och relevansen på utbildningen. Ser vi ett tillräckligt stort behov av en yrkesroll jobbar vi för att en sådan utbildning ska kunna starta i Eskilstuna, förklarar Sari Lanninger, kompetensmäklare.

Carola Karlsson, kompetensmäklare, fyller i: 

— Viktigt att poängtera är att kompetensmäklaren ger stöd i förarbetet och samverkar under processens gång vilket kan vara tidsbesparande för arbetsgivaren. När det väl är dags att göra själva ansökningen om att starta en utbildning är det viktigt att arbetsgivare involverar sig för att säkerställa att utbildningsinnehållet och behovet beskrivs korrekt utifrån företagens kompetensbehov. 

undefined
Stefan Larsson, Tuna Entreprenad.

En av de arbetsgivare som varit involverad i att skräddarsy en ny utbildning som startar till hösten är Tuna Entreprenad. De efterfrågade fler grävmaskinister som är utbildade i allt det tekniska som utvecklats inom arbetet, men ville även säkerställa att de nyexaminerade fått chansen att skaffa sig ordentlig körvana. 

— Det har blivit så mycket mer avancerat att köra grävmaskin idag och det krävs mer teoretiska grunder, samtidigt som vi måste säkerställa att de nyexaminerade även har körvana och inte bara sitter i skolbänken. Därför var det jättebra att vi kunde vara med och förklara vad som är viktigt och även kunna påverka hur utbildningsprogrammet ska se ut. Nu är vi väldigt förväntansfulla över att i framtiden få möta de färdiga maskinisterna, säger Stefan Larsson, arbetschef för anläggning på Tuna Entreprenad. 

Många arbetsgivare betalar stora summor pengar för utbildningar. Idag kan arbetsgivare i Eskilstuna samverka med en kompetensmäklare för att utveckla en kostnadsfri utbildning som är skräddarsydd efter deras kompetensbehov. 

— Eskilstunas arbetsgivare är viktiga för oss. Vi jobbar därför aktivt med att bygga bron mellan näringsliv, kommun och utbildningsanordnare för att tillgodose arbetsmarknadens kompetensbehov. 

Vad gör vi?

  • – Sammanställer arbetsgivarnas behov
  • – Analyserar underlagen
  • – Mäklar mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare
Kompetensgallerian,

Vill du veta mer om Kompetensgallerian, Eskilstuna kommun? Klicka här eller kontakta kompetensmäklarna på 

Carola Karlsson
070-086 64 79
carola.karlsson23@eskilstuna.se 

Catherine Löfhaugen
076-698 34 18
catherine.lofhaugen@eskilstuna.se 

Sari Lanninger 
073-765 17 47
sari.lanninger@eskilstuna.se

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Eskilstuna-Kuriren.