Annonssamarbete med Eskilstuna kommun

Så går det att minska kostnader med energilager

Är det möjligt att spara billig el till tider då elpriset är dyrt? Hur minskar jag företagets energikostnader med energilager och vilka olika lösningar finns det? Kan man lagra energi i sand eller vatten?

Foto: Adobe Stock

Native2024-03-15 01:00
Detta är ett annonssamarbete.

Den 12 april anordnar Energy Evolution Center en konferens där du kan få svar på dina frågor om energilager. 

— Flera spännande föredragshållare kommer att berätta om sina erfarenheter, så genom att delta på konferensen kommer du att få en god överblick över hur landskapet för olika typer av energilager ser ut, säger Eric Söderberg, näringslivsutvecklare på Eskilstuna kommun och en av arrangörerna av konferensen.

Solel har varit hett under ett flertal år och många företag har investerat i solcellsanläggningar. Det blir även vanligare att tillverkande företag skriver särskilda avtal med elproducenter i syfte att få en långsiktig budget för energipriserna. 

— Den stora utmaningen är att fortsätta få tillgång till planerbar och förnybar el under dygnets alla timmar, året runt. Det är idag en bra affär att använda batterier för frekvensreglering av elnätet, vilket i sin tur kan generera betydande intäkter. Men frågan är hur elnätsägarna ser på detta i framtiden, menar Eric.  

undefined
Eric Söderberg

Företagsnätverk om energilager och förnybar energi
Företag som säljer energilager, komponenter till dessa eller är i behov av energilager, är välkomna att ingå i ett företagsnätverk. Nätverket börjar i det lilla där elnätsägaren ESEM Elnät, Eskilstuna kommun och enskilda företag påbörjar arbetet. Tanken är sedan att nätverket utvecklas och växer utifrån deltagarnas önskemål och behov. 

Vill du veta mer om Energy Evolution Centers konferens? Klicka här!

— Projektet har valt att arbeta med ett brett perspektiv eftersom vi bara är i början av en helt ny utveckling med många affärsmöjligheter. I dagsläget ser det ut som att batterier av olika slag är framtiden, där vi har produktion i närområdet med Senior och Northvolt. Samtidigt finns det lösningar inom vätgas som passar både fastigheter och industrier, säger Eric som just nu befinner sig i startgroparna för att dra i gång företagsnätverket.

Han fortsätter: 

— Lägg till ”Vehicle to Grid” där fordon och arbetsmaskiner som har eldrift kan fungera som energilager när de inte används. Tänk om företagets hjullastare skulle kunna fungera som batterilager för att minska dyra effekttoppar?

undefined

Det finns även företag som levererar lösningar med lägesenergi. En sådan lösning är företaget Mine Storage som under konferensen kommer att berätta om sina erfarenheter av att lösa effektproblemet i elnätet med hjälp av vattenkraft i gruvor. En annan beprövad lösning är att pumpa tillbaka vatten i vattenkraftdammar för att spara vattnet till senare tid då elpriset är dyrt. 

Energitrappan och energilager
Energi- och klimatrådgivarna (EKR) på Eskilstuna kommun använder sedan tidigare verktyget Energitrappan där företag får hjälp att minska sina energikostnader genom energieffektivisering. Under det nya projektet Energy Evolution kommer frågorna om energilager bakas in i Energitrappan, vilket betyder att företag som kontaktar och tar hjälp av EKR också får råd om energilager.

— Genom att delta på konferensen kan ett företag lära sig mer om vilken typ av energilager som passar just sitt företag och hur de ska tänka när de dimensionerar energilagret. Det är en väl investerad eftermiddag att delta, avslutar Eric. 

undefined
Mer information

Konferens om energilager

Tid: Fredag 12 april kl.13.00 – 17.00. 
(Lördag 13/4 är SEROs konferens som företag är välkomna till.)

Plats: Energy Evolution Center och SF Biostaden

Mer info och anmälan:
https://www.energyevolutioncenter.se/aktivitet/konferens-om-energilager/

Vid frågor, kontakta:┣
eric.soderberg2@eskilstuna.se, tel 072-977 79 36 
anders.olsson8@eskilstuna.se, tel. 070-682 90 16

Konferensen arrangeras av Energy Evolution Center - Eskilstuna Kommun i samverkan med SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation och medfinansieras av Europeiska Unionen.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Eskilstuna-Kuriren.