Annonssamarbete med Miljöpartiet

Kärleken till naturen driver Linus och Marielle att skapa det gröna Eskilstuna

Hon är juristen som inledde sin politiska bana efter att ha fått nog av greenwashing. Han är energiingenjören som insåg att vi har all teknik som behövs för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle och att det är politiken som måste göra mer. Båda hyser en stark kärlek för naturen. Tillsammans har de nu siktet inställt på att skapa det gröna Eskilstuna.

Marielle Lahti och Linus Lakso, gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna och kandidater till kommunfullmäktige.

Marielle Lahti och Linus Lakso, gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna och kandidater till kommunfullmäktige.

Foto: Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna

Native2022-08-23 16:37
Detta är ett annonssamarbete.

— Eskilstunaborna förtjänar att omges av frisk, vacker natur och ett rikt djurliv, säger Marielle Lahti och Linus Lakso, gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna och kandidater till kommunfullmäktigevalet 11 september.

De har en tydlig vision för den stad de vill skapa i Eskilstuna.

— Vi vill se ett Eskilstuna med levande, friska och sunda miljöer. Vi vill skapa ett Eskilstuna med vacker natur och där prioriterar vi att göra Eskilstunaån badbar även i centrum. Idag är vattnet i centrum för förorenat och giftigt för att det ska gå bra att bada och det här behöver vi göra någonting åt direkt, säger Linus. 

Marielle fyller i: 

— Visst vore det fantastiskt om man kunde gå ner till Strömsholmen eller Munktellområdet och kliva i vattnet direkt mitt i sommaren?  Vi tycker att det är sorgligt att man inte har utvecklat Eskilstunaån mer i centrum och är övertygade om att en badbar å också skulle skapa fantastiska mötesplatser för umgänge och rekreation. Det skulle ge många möjlighet att svalka sig på sommaren, utan att till exempel behöva ta bilen till någon av Eskilstunas badstränder. En badbar å skulle också skapa ett mer levande centrum.

undefined
"I det gröna Eskilstuna vi vill skapa kommer det finnas livskvalitet och plats för alla", säger Marielle och Linus.Ett annat problem med Eskilstunaån är att de fiskar som är beroende av att kunna vandra upp längs med ån för att kunna leka och föryngra sig idag stoppas av kraftverksdammar och andra hinder. 

— Idag är ån inte alls så levande jämfört med vad den skulle kunna vara. Vi vill återskapa fria vandringsvägar så att bland annat nors, gös och den rödlistade aspen och ålen får en möjlighet att återvända. För ett rikt djur- och naturliv i Eskilstuna, säger Marielle och Linus instämmer. 

Förutom att se till att Eskilstunaborna ska kunna bada i Eskilstunaån i centrum och att fisken kan vandra och leka, vill Linus och Marielle skapa ett Eskilstuna där alla kan nå ett grönområde inom 300 meter från den egna bostaden. De vill se ett Eskilstuna där värdefull natur skyddas och skog brukas hållbart. Jordbruksmark ska skyddas från exploatering, stadsodling ska vara en möjlighet för alla och det ska finnas gott om stadsängar och gröna tak för våra pollinatörer. Hundlekarparker ska rustas upp och fler ska inrättas, för både människors och djurs möjlighet till samvaro utomhus. 

undefined
Marielle Lahti och Linus Lakso, gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna och kandidater till kommunfullmäktige.

På frågan om vad som driver honom svarar Linus att det var efter att ha jobbat som energiingenjör inom olika roller inom både näringslivet och den offentliga sektorn, som han insåg att vi har all teknik vi behöver för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle. 

— Jag insåg också att det är politiken som måste göra mer och det var då jag valde att gå med i Miljöpartiet och jobba med politik. Jag vill ta hand om vår natur så att den kan finnas kvar för våra barn och barnbarn, så att det går att åka skridskor på vintern och plocka bär på sommaren, säger han. 

Marielles politiska engagemang grundar sig i en liknande insikt. Som barn växte hon upp mer utomhus än inomhus och har friluftslivet i blodet. 

— Jag hyser en stor kärlek för djur och natur och vill att alla ska ha samma möjlighet som jag hade som barn att vistas nära naturen. Som vuxen började jag inse att även om många säger sig värna klimat och natur, gör de i praktiken tvärtom, både inom näringslivet och i det politiska arbetet. Jag kände då att det måste finnas fler som är med och påverkar. 

Valdagen närmar sig nu med stormsteg och Marielle Lahti och Linus Lakso ser med spänning fram emot 11 september. 

— Vi vet att närhet till natur och grönska är avgörande för den psykiska hälsan och den fysiska hälsan. I det gröna Eskilstuna vi vill skapa kommer det finnas livskvalitet och plats för alla. En röst på Miljöpartiet är en röst för en framtid att längta till i Eskilstuna, säger de. 

undefined
Fakta

Linus Lakso 
Ålder: 39
Utbildning/Yrke: Energiingenjör / Styrelseordförande
Uppdrag för Miljöpartiet de gröna: gruppledare MP Eskilstuna, ordförande för partistyrelsen nationellt, toppkandidat till kommunfullmäktigevalet och till riksdagsvalet.

Marielle Lahti
Ålder: 53
Utbildning: Jurist
Uppdrag för Miljöpartiet de gröna: Gruppledare MP Eskilstuna, Ordförande MP Eskilstuna, toppkandidat till kommunfullmäktigevalet, regionvalet och riksdagsvalet. 

Vill du veta mer?

Besök oss på: 

https://mp.se/eskilstuna

https://www.facebook.com/MPEskilstuna/

https://www.facebook.com/linuslaksomp

E-post: eskilstuna@mp.se 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Eskilstuna-Kuriren.