Omsorgsplikt för spelbolag med svensk licens

När det nya licenssystemet ersatte det gamla spelmonopolet 2019 infördes flera regler för spelbolag med svensk licens. Omsorgsplikten för spelare är en viktig del av den nya spellagen och samtliga spelsidor som drivs under svensk licens måste arbeta för ett starkt konsumentskydd.

8 februari 2022 11:58

Eftersom spel om pengar kan vara beroendeframkallande och leda till ekonomiska och sociala problem är det viktigt att spelbolagen tar sitt ansvar på allvar. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har omkring 340 000 personer i Sverige någon grad av spelproblem. Det motsvarar drygt 4 procent av befolkningen mellan 16-87 år.

När spellagen förändrades var det delvis för att regeringen ville få större kontroll över en spelmarknad som lockade många utländska spelbolag. Med ett licenssystem blev det lättare att stänga ute olicensierade spelbolag från den svenska spelmarknaden. Spelinspektionen kan idag kontrollera att licensierade spelbolag sköter sin omsorgsplikt och upprätthåller ett starkt konsumentskydd. Det gör spelmarknaden säkrare.

Majoriteten av svenskar väljer att spela hos svenska casinon på grund av att det är lättare att spela på, anses vara tryggare och finns på svenska. Det går att hitta seriösa aktörer genom att följa en guide till svenska casinon och bettingsidor som följer de svenska spelreglerna.

Detta innebär omsorgsplikten

Omsorgsplikten innebär att licenshavaren ska säkerställa att spelverksamheten iakttar social och hälsomässig hänsyn. Spelaren ska skyddas mot överdrivet spelande och få hjälp att minska sitt spelande när det finns anledning till det.

Alla licensierade spelbolag måste övervaka hur deras användare spelar. Det görs genom spelarens registrerade konto där spelbeteendet analyseras. Om spelbolaget upptäcker att spelaren spelar på ett riskabelt sätt måste de sätta in åtgärder för att minska risken för överdrivet spelande. Det kan till exempel innebära att spelaren ofta höjer sina insättnings- eller förlustgränser och är inloggad mycket mer än förut.

Spelinspektionen kräver att licenshavare för vissa definierade spelformer kommer in med uppgifter till myndigheten varje halvår med en aggregerad bild av specifika spelbeteenden. I deras rekommendationer pekar de på olika spelmönster som kan vara problematiska, som till exempel jagande av förluster och långa spelsessioner. Varje licenshavare måste dock själva fastställa vilka indikatorer som bör följas i sin verksamhet.

Spelbolaget måste även följa spelarnas kommunikation och beteende när de har kontakt med licenshavaren. Beteendeindikationer som kan visa på ett problemspelande inkluderar att spelaren uttrycker att de har ett behov av att vinna tillbaka pengar, beter sig hotfullt och att de har dålig ekonomi (spelar över sina tillgångar).

Åtgärder enligt omsorgsplikten

När spelbolaget har identifierat att någon har ett överdrivet spelande ska de sätta in individanpassade åtgärder. Spelinspektionen rekommenderar att spelbolaget kontaktar spelare som till exempel har långa spelsessioner eller höjer sin insatsgräns, för att kunna få reda på mer om personens spelsituation. 

Vid kontakt med spelaren bör de informeras om riskerna med att spela för mycket och få vägledning om hur de kan få hjälp om det behövs. Spelinspektionen accepterar inte att det bara meddelas genom ett popup-fönster, utan kontakten måste ske så spelaren har en möjlighet att svara.

Från

Game Lounge