Annonssamarbete med Sparbanken Rekarne

200 år av engagemang och lokal utveckling

I snart tvåhundra år har Sparbanken Rekarne och Sparbankstiftelsen Rekarne engagerat sig i samhället genom att skapa möjligheter och nytta för människorna som bor, lever och verkar i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Johanna Tömmervik, Kerstin Ehn och Christina Wetterberg.

Johanna Tömmervik, Kerstin Ehn och Christina Wetterberg.

Foto: Sparbanken Rekarne

Native2023-10-21 01:00
Detta är ett annonssamarbete.

Förr hjälpte de lokala sparbankerna mindre välbärgade människor att spara pengar samtidigt som banken levde i symbios med bygden där de verkade. Idag lever den grundidén vidare hos Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen Rekarne i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

— Att hjälpa gemeneman och vara en positiv kraft i de kommuner där vi verkar har alltid varit viktigt för oss. Vi är en bank för alla människor och brinner för det lokala, menar Kerstin Ehn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Rekarne. 

Sedan 1996 har banken och stiftelsen i sitt samhällsengagemang återinvesterat cirka 350 miljoner kronor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

— Lokala aktörer och föreningar har möjlighet att ansöka om anslag, sponsring eller stipendier inom kategorierna näringsliv, idrott, utbildning och forskning samt kultur. Det är viktigt att man i ansökan kan visa vad pengarna ska gå till och att satsningen faktiskt är genomförbar, förklarar Christina Wetterberg, verkställande stiftelseman på Sparbanksstiftelsen Rekarne. 

Med exempel på alltifrån sjöräddningsbåtar, Ung Företagsamhet och event som Picnic i Parken till deltagarmöjligheter i fotbollscuper gör banken och stiftelsens insats nytta på riktigt.

— Jag är uppvuxen på en ort utan sparbank och har varit aktiv i föreningslivet i hela mitt liv. För mig märks det en tydlig skillnad på att ha en sparbank och en stiftelse som kan stötta föreningar ekonomiskt på orten och att inte ha det. Det gör mig väldigt stolt att vår affärsidé bygger på att ge tillbaka till lokalsamhället, berättar Johanna Tömmervik, marknadschef på Sparbanken Rekarne.

Christina fyller i: 

— Vi möts ofta av en stor glädje och tacksamhet av de vi har möjlighet att stötta och hjälpa. För många kan det vara det som möjliggör aktiviteten, byggnationen eller resan, men det kan även fungera som draghjälp för att få fler andra aktörer att bidra med medel. 

Sparbanken Rekarne och Sparbanksstiftelsen Rekarne vill tillsammans vara en del av ett ekonomiskt kretslopp som bidrar till så mycket mer än ekonomisk tillväxt. 

— Vårt mål är att skapa en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Tillsammans kan vi hjälpa till att bygga framtidens samhälle, avslutar Johanna. 

Vill du veta mer?

Sparbankstiftelsen Rekarne vill vara en positiv kraft i samhället. Att bry sig om vår hemvist är en del av Sparbankens historia. Därför tar stiftelsen en aktiv del i samhället, både på egen hand och i samverkan med banken. Sparbanksstiftelsen Rekarne är femtioprocentig ägare av Sparbanken Rekarne AB. De övriga femtio procenten ägs av Swedbank. 

Sparbanken Rekarne har sina rötter i sparbanksrörelsen sedan 1827 och är en fullservicebank som kan den lokala marknaden och som känner sina kunder. Sedan starten har banken och stiftelsen stöttat lokalt näringsliv, forskning/utbildning, idrott och kultur med cirka 350 miljoner kronor. Genom vårt samhällsengagemang möjliggör vi bland annat att fler barn och ungdomar får prova på olika idrotter och att barn i utsatta områden får lära sig att simma genom gratis simundervisning. Det hade inte varit möjligt utan våra kunder – tack vare er kan vi vara en positiv kraft i samhället och göra skillnad lokalt i våra hemkommuner. 

Läs mer på sparbanksstiftelsenrekarne.sesparbankenrekarne.se eller kontakta något av de lokala kontoren. 

Eskilstuna
Adress: 
Kungsgatan 5
631 93 Eskilstuna
Telefon: 
0771-82 70 00

Strängnäs
Adress: 
Trädgårdsgatan 14-18, Box 124
645 22 Strängnäs
Telefon: 
0771-82 70 00

Mariefred
Adress: 
Långgatan 11, Box 13
647 21 Mariefred
Telefon: 
0771-82 70 00

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Eskilstuna-Kuriren.