Annonssamarbete med Sparbanken Rekarne

Så rustar du dig mot bedragare: ”Medvetenhet är säkerhet”

Digitaliseringen i samhället växer och bedrägerier blir allt vanligare. För att minska risken att drabbas är det viktigt att hålla en hög IT-säkerhet. Sparbanken Rekarne sprider medvetenhet kring ämnet och vill påminna om ett kritiskt tänkande även i den digitala vardagen.

Kalle Sandberg jobbar som IT och informationssäkerhetschef på Sparbanken Rekarne.

Kalle Sandberg jobbar som IT och informationssäkerhetschef på Sparbanken Rekarne.

Foto: Sparbanken Rekarne

Native2023-10-28 09:28
Detta är ett annonssamarbete.

Digitalisering är en fantastisk möjlighet som drivit Sverige till att bli så pass framåt som vi är idag, men att det finns en baksida med digitala hjälpmedel som vi alla behöver vara medvetna om, menar Kalle Sandberg, IT- och informationssäkerhetschef på Sparbanken Rekarne.

– Vi som befolkning tar åt oss av digitala nyheter väldigt fort. Problemet är att vi har vant oss vid alla digitala hjälpmedel och på vägen blivit lite naiva och därmed glömt bort säkerhetsaspekten. 

Banken använder sig av STAR-modellen som går ut på att du ska stanna upp (Stop), tänka efter (Think), fråga (Ask), och reagera (React) innan du klickar på länkar via mail, sms eller på nätet.

– Det handlar om att man ska ha ett kritiskt tänkande när man får någonting skickat till sig, framför allt om det kommer från någon du inte förväntar dig informationen av eller om det är bråttom, säger Kalle Sandberg.

Bedragare utnyttjar ofta stresskänslan och vill att personen i fråga agerar snabbt så att de inte hinner tänka kritiskt på att det handlar om exempelvis bedrägeri.

– Bli alltid extra vaksam när något är bråttom. Stäm av det som sägs via en annan kanal som du själv väljer, exempelvis genom att ringa upp personen via officiella telefonnummer. Lita alltså inte på hjälpsam vidarekoppling eller kontaktuppgifter du får. Detta gäller även om det ser ut att komma från en person du tror dig känna väl. Det är ett enkelt sätt som kan rädda mycket av dina pengar.

Förutom att bygga system som försvårar för bedragaren är bankens personal utbildad inom IT-säkerhet och tester görs kontinuerligt för att hålla en fortsatt hög standard.

– Vi ringer aldrig upp våra kunder utan använder säkra kontaktvägar som bankappen och internetbank där du själv är inloggad. Vi kommer aldrig kontakta dig och be dig att logga in, då är det med hundra procents sannolikhet en bedragare, säger Kalle Sandberg och fortsätter.

– Vi är ute och pratar med pensionärsföreningar, skolor och så vidare för att öka medvetenheten hos våra kunder.

Sparbanken Rekarne ställer kontinuerligt frågor om hur kundens kontoaktiviteter normalt ser ut och kan då uppmärksamma och stoppa oväntade transaktioner.

– Det kan vara att en stor summa pengar flyttas ut från kontot fast man uppgett att syftet bara är att betala räkningar, det är då våra system kan hjälpa till med att se det i tid. Så när vi ställer frågor som vi vill att ni svarar på är det en form av kundskydd, säger Kalle Sandberg.

I dagens digitala samhälle är det lätt att ta del av känslig information. Genom att ha privata konton på sociala medier och tänka på vad du delar med dig av så håller du en högre säkerhet.

– Gå igenom dina sociala medier och fundera utifrån en bedragares perspektiv på hur mycket en okänd människa kan lära sig om dig, tipsar Kalle Sandberg om.

Det är vanligt att de som blir lurade känner skam, men Kalle Sandberg vill lyfta att det inte handlar om en speciell samhällsgrupp utan att vem som helst kan drabbas. Det viktiga är att prata med sina nära och kära om detta och att sprida kunskap och exempel.

– Medvetenhet är säkerhet, säger han.

Digitalisering är en fantastisk möjlighet men det finns en baksida med digitala hjälpmedel som vi behöver vara medvetna om.
Digitalisering är en fantastisk möjlighet men det finns en baksida med digitala hjälpmedel som vi behöver vara medvetna om.
Stärk din IT-säkerhet

Använd Star-modellen när du får en oväntad förfrågan, speciellt om det verkar bråttom: Stanna upp, tänka efter, fråga, och reagera innan du klickar på länkar via mail, sms eller online.

Svara på bankens frågor gällande syftet med ditt konto, det gör att de kan uppmärksamma oväntade transaktioner och stoppa det i tid.

Gå igenom dina sociala medier och fundera över hur vilken information du delar, ha gärna privata konton för att skydda dig.

Logga aldrig in med bank-ID på någon annans uppmaning.

Karta: Sparbanken Rekarne
Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Eskilstuna-Kuriren.