Annonssamarbete med Eskilstuna kommun

Så ska Eskilstuna bli Sveriges bästa kommun

Eskilstunas kommunkoncern gör just nu en storsatsning på företagande och ett starkare näringslivsklimat – fler och växande företag går hand i hand med en attraktiv stad att besöka, leva och arbeta i.

Kommunen, lokala företag och Tillväxtrådet arbetar tillsammans för att göra Eskilstuna till Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.

Kommunen, lokala företag och Tillväxtrådet arbetar tillsammans för att göra Eskilstuna till Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.

Foto: Content Studio, NTM Media

Native2024-04-24 14:56
Detta är ett annonssamarbete.

Arbetet med att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag är i gång och tillsammans med lokala företag och Tillväxtrådet ska kommunen utveckla näringslivet genom att skapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag. 

— Det är en självklarhet att vi gör detta tillsammans. Vi behöver skapa en tydlig dialog och förståelse för varandra, utan det kommer vi inte kunna lyckas, menar Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun. 

undefined
Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Företagen är grunden till allt
Mer lösningsorienterade arbetssätt, kompetensutveckling efter företagens behov och konkurrenskraftiga avgifter står bland annat med i den handlingsplan som fungerar som kommunkoncernens styrdokument för åren 2024 till 2027. Rundabordssamtal, företagsbesök och jobbmässor är några av de aktiviteter som redan genomförts och som kommer att genomföras löpande. 

— Alla inom kommunen som har kontakter med våra lokala företag behöver få bättre förståelse för företagarnas utmaningar. Därför kommer flera olika delar av vår organisation att göra företagsbesök. Vårt mål ska förankras i hela organisationen, berättar Niklas. 

Vill du veta mer? Klicka här! 

Jari Puustinen, vice ordförande i kommunstyrelsen, menar att det är Eskilstunas historia som entreprenörstad som de nu fortsätter att bygga vidare på: 

— Våra företag är grunden till allt! Ett starkt näringsliv skapar nya arbetstillfällen och gör det möjligt för fler att leva, arbeta och studera i vår stad. Små och medelstora företag är de som skapar flest arbetstillfällen. Tid är pengar för företagare så om vi kan få det att fungera så effektivt som möjligt för dem att verka här skapar vi samtidigt ett hållbart och attraktivt Eskilstuna. 

undefined
Jari Puustinen, vice ordförande i kommunstyrelsen.

”Ett ansvar att engagera oss”
Initiativet till satsningen kommer inledningsvis från Tillväxtrådet, som består av tio företagare från olika branscher. En av dessa företagare är Marie Svensson, vd på Tjeders Industri. Hon menar att små och medelstora företag är en viktig faktor för en kommun som vill växa och skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv. 

— Det känns jättebra att vi satsat dedikerat på just detta och att det inte blir enbart snack, utan även en hel del verkstad. Kommunen har varit väldigt inbjudande till att förstå näringslivets upplevelse och vilka utmaningar vi ser, samtidigt som vi fått chansen att skapa oss en bättre förståelse för de kommunala förhållningssätten och varför saker fungerar som de gör. Kommunikationen och delaktigheten från båda parter är otroligt viktigt i denna resa. 

Vill du engagera dig i arbetet? Anmäl ditt intresse här!

undefined
Marie Svensson, vd på Tjeders Industri.

Marie fortsätter att förklara samarbetet med kommunen och den roll företagarna har: 

— Vi från näringslivet har ett ansvar att engagera oss och ta chansen att vara med i dialogen om hur vi skapar bättre förutsättningar. Engagerar man sig inte kan man heller inte klaga, precis som när det gäller till exempel att erbjuda praktikplatser – tar man inte emot elever kan man heller inte skrika efter kompetent arbetskraft. 

Niklas och Jari instämmer. 

— Det finns bara vinster med att vara med och utveckla kommunen där man driver sitt företag. Alla är välkomna och det är tillsammans med företagarna som vi skapar Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag, avslutar Niklas. 

Mer info

I Eskilstuna finns det idag cirka 8 200 företag, varav de allra flesta är små och medelstora, det vill säga under 249 anställda. Närmare 95 procent av företagen är små, under 50 anställda, och det är i detta segment som de flesta jobben skapas samtidigt som de står för den största delen av kommunens skatteintäkter.

År 2022 tog Kommunfullmäktige inriktningspunkten med åtagandet att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.

Läs mer här! 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Eskilstuna-Kuriren.