Annonssamarbete med Eskilstuna Ventilationsrensning AB

Därför kan bra ventilation och låga radonvärden vara avgörande i hemmet

Att säkerställa att inomhusklimatet är så bra som möjligt är viktigt. Ventilations- och fuktkontroller genomförs därför ofta regelbundet i både privatbostäder och hos företag, men det finns en aspekt som lätt glöms bort – en aspekt som kan vara hälsoskadlig.

  Elias Flink, arbetsledare för radon på Eskilstuna Ventilationsrensning AB.

Elias Flink, arbetsledare för radon på Eskilstuna Ventilationsrensning AB.

Foto: Eskilstuna Ventilationsrensning AB

Native2024-02-21 01:00
Detta är ett annonssamarbete.

För många förs tankarna tillbaka till tiden mellan 1929 och slutet av 70-talet när man nämner ordet radon, då blåbetong användes som byggnadsmaterial vid många husbyggnationer. Blåbetong avger nämligen den osynliga och luktfria radongasen som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. 

— Det många inte tänker på är att radon egentligen finns överallt, naturligt i den mark som vi bygger villor, flerbostadshus, skolor och arbetsplatser på. Radonet kan då ta sig in i fastigheten, oavsett om det är en ny eller äldre byggnad, förklarar Elias Flink som är arbetsledare för radon på Eskilstuna Ventilationsrensning AB, som tillsammans med Eskilstuna Sotning AB erbjuder helhetslösningar inom sotning, ventilation och OVK. 

Läs mer om radon här!

undefined
Elias Flink, arbetsledare för radon på Eskilstuna Ventilationsrensning AB.

När mätte du din radonhalt senast? Ett vanligt misstag som gör att privatpersoner inte genomför en radonmätning är att de bor i ett så kallat ”lågradonområde” eller att grannen gjorde en mätning som inte visade höga halter och därför anser man att man själv inte behöver mäta. 

— Det finns tillräckligt med radon i marken för att det ska kunna bli höga halter inomhus. Här är det bland annat ventilationen som avgör om radonhalten blir skadlig eller inte. Något som många inte tänker på är att om de bytt fönster och glömt att sätta in ventiler så påverkas hela ventilationen inomhus, som i sin tur kan leda till att radonhalten förändras, berättar Elias och fortsätter: 

— När du köper en ny bostad är du noggrann med att kontrollera tätskikt och eventuella fuktskador. Att mäta radonet inför en bostadsaffär är minst lika viktigt, men är tyvärr något som sällan genomförs. 

Behöver du råd gällande radon? Klicka här!

undefined
— Det smidigaste sättet att ta reda på radonhalten är att göra en långtidsmätning med hjälp av radondetektorer, även kallade radonpuckar, förklarar Elias.

Som arbetsgivare är du skyldig enligt arbetsmiljölagar att säkerställa och regelbundet mäta radonhalten på arbetsplatsen. 

— Det finns tyvärr dålig kunskap om detta och det är endast ungefär 1 % av arbetsgivare som är medvetna om sitt ansvar. Många tar för givet att det är fastighetsägarens ansvar, men det är det inte. Vi rekommenderar att du som arbetsgivare gör en radonmätning var tionde år, säger Elias. 

Att göra en radonmätning är ett enkelt, prisvärt och effektivt sätt att säkerställa att du och din familj andas säker luft i ert hem. Eskilstuna Ventilationsrensning AB har bred kunskap om radon och kan hjälpa dig hela vägen – från mätning till eventuell åtgärd. 

— Det smidigaste sättet att ta reda på radonhalten är att göra en långtidsmätning med hjälp av radondetektorer, även kallade radonpuckar. Dessa placerar man i rum som man vistas i ofta, som till exempel sovrum och vardagsrum, under sextio dagar. Sedan analyseras de i ett laboratorium och vi får ett resultat som indikerar om det finns förhöjda halter eller inte, förklarar Elias.

undefined
Det finns smidiga och effektiva sätt att få hjälp med radon - från mätning till eventuell åtgärd.

 En långtidsmätning bör genomföras mellan 1 oktober och 30 april när det är så kallad eldningssäsong. Under vintermånaderna har man de högsta radonvärdena inomhus, bland annat eftersom fastighetens fönster och dörrar hålls stängda under denna period. Detta ger ett mer representativt mätvärde.

— Puckarna berättar halten av radon, men vi kan ta reda på var det kommer ifrån och genomföra de eventuella åtgärder som behöver sättas in. Ofta räcker det med att se över ventilationen, och det är något vi är experter på. Men ibland kan det även behövas en radonsug som hindrar radonet från att komma in i huset, och även det kan vi bistå med, säger Elias. 

Beställ din radonpuck här!  

undefined
Det finns i vissa fall även möjlighet att göra en korttidsmätning av radon. Kontakta Eskilstuna Ventilationsrensning AB för mer information.

Eskilstuna Ventilationsrensning AB/Eskilstuna Sotning AB är din kompletta partner inom såväl brandskydd som ventilation. Utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Eskilstuna kommun erbjuder de en rad tjänster för din inomhusmiljö; för såväl trygghet och komfort som uppvärmningsekonomi. Företaget, som har 50 års erfarenhet på den lokala marknaden, utför också radonundersökningar och radonsanering. Verksamheten ingår numera i det rikstäckande SoVent Group, som är den ledande aktören inom den svenska sotnings- och ventilationsbranschen.

Karta: Eskilstuna Ventilationsrensning AB
Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Eskilstuna-Kuriren.