Gå vidare till obligatoriska tester

Sörmland 30 juni 2020 19:30
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Ett halvår har gått sedan de första rapporterna om en ny luftvägsinfektion från Wuhan. Nu finns covid-19 i hela världen. Det finns också anledning att tro att viruset kommer att finnas kvar i samhället en tid framöver.

 

Därför är det bra att testningen på många håll i Sverige nu har kommit igång. Men det har dröjt. Anledningarna har varit brist på kunskap om det nya viruset, kunskapsläget har förbättras allt eftersom. Också tillgången på testkit har varit begränsad. Ansvaret för testning har varit oklart, regering och regioner har tidigare inte tolkat det likadant.

Men också annan testning är nu aktuell. Regeringen har beslutat att antikroppstest nu ska erbjudas. Örebro och Stockholm är några av de första som kommit igång med den testningen. Från och med nästa vecka ska detsamma gälla i Sörmland.

 

Men många andra regioner är avvaktande, de vill ha tydligare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om hur svaren på testerna ska kommuniceras. Och det med rätta. 

Kunskapen om hur länge man är immun mot smittan finns inte än. Inte heller om hur stark immuniteten är. Hur ska personer som har antikroppar agera i sin vardag? Tills kunskapsläget är bättre måste den som visar sig vara immun fortfarande följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att testning inte leder till en falsk känsla av trygghet. 

Men det är bra att testning är igång. Det kan stärka kunskapsläget om vem som burit på smittan, och vid testet får patienten svara på frågor om symptomen under sjukdomstiden, och hur långvariga de varit. Det kan leda till att personer får svar på obesvarade frågor om egen långvarig sjukdom, men också minska oro för att bli smittad. 

 

Det är också klokt att Region Sörmland erbjuder vård- och omsorgspersonal gratis antikroppstest. Något som pågått sedan i måndags då en mottagning i Katrineholm öppnades upp. Vilket går att läsa om i KK 30/6. 

För arbetsgivaren finns fördelar i hur verksamheten organiseras, så att patienter och äldre kan skyddas bättre från smittan. Också minskad oro i personalgruppen kan vara positivt för arbetsmiljön.

Testerna är än så länge frivilliga, och inte heller får arbetsgivaren reda på testresultatet eller besöket hos mottagningen. Men då sjukdomen kan tänkas vara kvar en längre tid kan det på äldreboenden och inom sjukvården vara klokt att göra dem obligatoriska 

 

Testerna kan också bidra till kunskapsläget, särskilt på lokal nivå, om vilken typ av immunitet som utvecklas, och hur många som haft sjukdomen. Det är kunskap som kan komma till nytta på både kort och lång sikt. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Brister och allvarliga risker på fem boenden i Sörmland

Mariefred

Vårdarnas misslyckade skämt på anstalten ger löneavdrag

Sörmland

IVO-granskning: Äldre har nekats läkarbedömning

Sörmland

Så lockar kommunerna till sig nya invånare

Sörmland

Var nionde barn har föräldrar med skulder hos fogden

Visa fler