Vi låter oss aldrig tystas

23 april 2013 06:28

En av våra reportrar, som skrivit mycket om krogbranschen och kriminalitet, fick sin bil vandaliserad i veckan. Två rutor hade krossats, enligt vissa en signal om att det inte handlar om ett vanligt bilinbrott utan en varning.

På söndagen upptäcker vi att grindarna in till tidningshusets gård i centrala Eskilstuna saboterats. Grindarna öppnade sig själva utan kod och tydliga märken visar att mekanismen manipulerats.

Självklart kan vi inte bevisa att händelserna har med vår rapportering att göra, det kan vara en slump.

Men krogbranschen kantas sedan länge av påtryckningar, hot, beskyllningar och motbeskyllningar. Vissa händelser har varit mycket allvarliga. Alla minns vi Stattbranden, där över 100 människoliv var i stor fara, och flera andra brandattentat mot restauranger. Många har berättat vad de utsatts för och i minst ett fall hotades en person så allvarligt att personen och familjen fick flytta från Eskilstuna.

De goda krafterna måste samlas för att en gång för alla stoppa de destruktiva krafterna. För tidningen är det självklart att finnas i denna krets. Vi tar stark ställning mot skumrasket som finns inom delar av restaurang- och nöjeslivet. Vi vill vara en positiv kraft för att utveckla Eskilstuna till en bättre plats för alla att leva på.

Vi kommer aldrig att tystna på grund av dolda eller öppna hot.

PeO Wärring
Chefredaktör
Ansvarig utgivare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!