Vill skapa ett naturum vid Båvens strand

Nu visar Naturskyddsföreningen intresse för det gamla gästgiveriet. Föreningen vill ha ett naturum i fastigheten som kommunen nyligen har köpt.

5 januari 2008 08:30
I april beslutade kommunfullmäktige att utnyttja sin förköpsrätt och köpa fastigheten Flen Sparreholm 1:172. Fastigheten ligger mellan järnvägen och Båven i Sparreholm och på tomten ligger en byggnad som tidigare har varit gästgiveri samt en verkstad.
Det var Tiivi Fönster AB som ägde fastigheten. Trots att det fanns privatpersoner som var på väg att köpa den valde alltså kommunen att utnyttja sin förköpsrätt. Detta för att marken kan vara viktig om det i framtiden blir tågstopp i Sparreholm. Då skulle det på tomten kunna bli bushållplats och pendlarparkering. Marken anses också viktig om det blir bostäder på Hästön.
Nu har köpet precis gått igenom och i väntan på kommunens framtida planer är det inte bestämt vad fastigheten ska användas till. Det enda som är beslutat är att tekniska nämnden har fått i uppdrag att hyra ut fastigheten.
- Det som är sagt är att byggnaderna inte ska stå tomma. Då är vi rädda att de förstörs. Nu gäller det att vi tar ansvar för det här. Det skulle inte vara lyckat om platsen blev ett skrotupplag för gamla bilar, säger oppositionsrådet Björn Zetterqvist, m.
Han skulle själv gärna se att det blev någon form av kafé eller turistverksamhet i huset.
- Det är ett helt underbart läge för att visa upp Båven och Sparreholm, säger han.

Visa upp djur- och naturlivet
Naturskyddsföreningen visar nu intresse för fastigheten. Föreningen skulle vilja ha ett naturum som visar upp Båvens djur- och naturliv. Naturskyddsföreningens naturum-utställning inrymd på museet Malmahed har från i år förlorat rätten att kallas naturum, då lokalen är för liten.
- Vi har länge haft tankar om att flytta naturum. Besökssiffrorna var i somras dåliga och vi anser att Länsmuseet haft för dålig skyltning och gjort för lite reklam för sig, säger Lena Bergman, utställningsansvarig i Naturskyddsföreningen.

Stort material
Naturskyddsföreningen har ett stort material som rör Båven, bland annat exemplar av fiskgjuse och storlom.
- Som det är i dag får vi inte ut den informationen, säger Lena Bergman.
Föreningen skulle gärna se att det blir kaféverksamhet och turistinformation i anslutning till ett framtida naturum i Sparreholm.
- Vi skulle vilja finnas där redan till sommaren, men vi är en ideell förening som inte har någon möjlighet att betala hyra. Vi vill ha kommunen bakom oss så att vi kan begära EU-medel för landsbygdsutveckling, säger Lena Bergman.
Kommunens informationsstrateg Marianne Rynefeldt-Skog meddelar att idén att Naturskyddsföreningen skapar ett naturum i den gamla gästgiverifastigheten stämmer väl överens med kommunens utvecklingsplaner för Sparreholm.
- Men frågan är i ett oerhört tidigt stadium. Det här är än så länge bara ett idéresonemang, säger hon.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!