100 bostäder byggs vid Mälarens strand

Den tidigare markägaren gick i konkurs och planerna skrinlades. Men nu har Trygghem holding AB, via konkursförvaltaren, förvärvat den tidigare industritomten strax öster Läggesta. Och där finns det ambitioner. "Vi planerar att bygga 100 prisvärda bostäder på ett av områdets bästa lägen med magisk utsikt", hälsar vd Mikael Rosenberg.

9 maj 2019 05:42

På skissen kallas projektet för Mariefreds strand.

Bolaget förfogar över ett större koncept som heter Lilleby.

– Fokus ligger på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, säger Mikael Rosenberg.

Lotorp 1, som fastigheten där Sanetta en gång huserade heter, förvärvades i januari.

– Vi räknar med att inleda marknadsföringen efter sommaren. Men vi tar redan nu emot intresseanmälningar på Lillebys hemsida, meddelar Mikael Rosenberg

Varför fastnade ni för Läggesta?

– Läget är helt perfekt. Platsen ligger idylliskt med en magisk utsikt över Mälaren och med absolut närhet både till Mariefred och tågstationen i Läggesta. Att det finns möjlighet att anlägga egen hamn för småbåtar och att museijärnvägen kommer att passera genom området gör läget närmast drömlikt.

Bolaget tänker sig både bostads- och hyresrätter.

– Kommunen har haft möte med Mikael Rosenberg, säger Klas Bayer, bygglovschef i Strängnäs kommun.

Han berättar att det finns utrymmen för fler bostäder – radhus, parhus samt 18 villor – än vad som beslutades i första svängen och att tidigare beviljade bygglov inte längre gäller.

I mitten av juni 2018 skrev vi att bygget på Sanettas mark tagit tvärstopp då den tidigare ägaren av Lotorp 1:6 – Sulitelma fastigheter – gått i konkurs.

Advokat Anders Nilsson utsågs till konkursförvaltare. Flera intressenter hörde av sig till honom.

– Under 2019 har fastighetsprojektet sålts till en ny ägare, konstaterar Nilsson.

– Minns jag rätt låg köpeskillingen på 37,6 miljoner kronor, det anser jag speglar marknadsvärdet, fortsätter konkursförvaltaren.

För området finns en detaljplan som daterar sig till 2011.

– Den gäller även fortsättningsvis, meddelar Mikael Rojek, samhällsbyggnadsstrateg på Strängnäs kommun.

Katrina Lepschi Zettervall är mark- och exploateringschef på kommunen.

– Vi arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt exploateringsavtal för området. Byggstart kommer att ske först efter att avtalet är klart och infrastrukturen är utbyggd, konstaterar hon.

Hur lång tid tar det?

– Räkna med ungefär ett år.

Det är upp till Trygghem att forma projektet och testa det mot marknaden.

– Nu för tiden bygger man inte på spekulation, konstaterar Mikael Rojek.

Trygghem har eller har haft bostadsprojekt i bland annat Enköping, Skokloster, Täby, Enskede och Salem. Bolaget lyckades även förvandla en brandstation till 72 mindre lägenheter i Bro mellan Enköping och Stockholm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Kilström -