Det är ett familjeföretag som sålt de aktuella bostadsfastigheterna med 150 lägenheter samt sju affärs- och restauranglokaler i centrala Eskilstuna till ett privat fastighetsbolag.

– Intresset har varit väldigt stort från både lokalt och regionalt håll, säger Fredrik Angelin, projektledare på Nordier property advisors.

Han vill varken avslöja någon köpeskilling eller namnen på säljare eller köparen, men framhåller att båda parter är nöjda med affären.

Artikelbild

| Fredrik Angelin, projektledare på Nordier property advisors.

– Vi har varit rådgivare till säljarna, som ägt de här fastigheterna sedan 1960-talet. De hade en önskan om att sälja hela portföljen till en och samma köpare och så blev det. Den nya ägaren är väletablerad i Eskilstuna och har för avsikt att förvalta beståndet i samma anda som de tidigare ägarna, säger Fredrik Angelin.

Han beskriver ett starkt marknadsintresse för Eskilstuna. Strax innan jul förmedlade Nordier affären när Mathias Brus fastigheter AB sålde en fastighet vid Fristadstorget till Gladsheim fastigheter AB.

– Vi hade flera spekulanter som ville köpa delar av beståndet och vi kommer sannolikt förmedla flera fastighetsaffärer i Eskilstuna framöver, säger Fredrik Angelin.

Fastigheterna är belägna vid Fristadstorget, Järntorget och på Stadsdelen Norr. Den totala ytan uppgår till 10 500 kvadratmeter och hyresvärdet till 10,5 miljoner kronor. Med en prislapp på cirka 20 tusen kronor per kvadratmeter bör därför köparen fått betala drygt 200 miljoner kronor.