300 bostäder på gång i Mariefred

Nu rör det på sig i fråga om Gripsholms backar, området vid Blåbärsskogen som Golfstar vill bebygga med bostäder – och hotell med restaurang och spa.

1 januari 2017 15:04

Den 9 januari börjar samrådet kring Gripsholms backar, ett planerat bostadsområde som är tänkt att bli en del av den länk som binder samman Mariefreds stad med kommande bebyggelse vid Läggesta station.

Det är Golfstar, bolaget bakom Unipeg som Gripsholms golfklubb är en del av, som står bakom den planerade exploateringen.

Skisserna i förslaget till detaljplan visar 300 bostäder av olika slag vid golfbanans norra del, närmast Blåbärsskogen. Det är radhus, kedjehus, parhus, stadsvillor och flerbostadshus i upp till fyra våningar som planeras. Enligt Stefan Silfver från Golfstar kan det byggas både bostadsrätter och hyresrätter.

– Det är möjligt, som jag ser det nu. Det är frågor som kommer att lösa sig under våren när en partner kommer in i projektet för fastighetsutvecklingen. Golfstar är ju inget byggbolag utan ska sköta driften av golfbanan, säger han.

Kring ett centralt torg i det planerade bostadsområdet ska det finnas möjlighet till olika näringsverksamheter och det finns två områden där förskolor kan byggas, enligt förslaget. Golfklubben får också en ny placering av sitt klubbhus – i anslutning till ett planerat hotell med restaurang och spa.

– Just nu har vi ritat 100 rum men den som blir operatör för hotellet kommer få bestämma hur mycket de kan hantera. Det kanske blir någonstans mellan 60 och 100 rum, säger Stefan Silfver.

Samrådet pågår 9 januari–3 februari. Under den tiden får allmänheten lämna synpunkter på förslaget till detaljplan.

Den 17 januari, klockan 17–19, finns representanter från Strängnäs kommun och Golfstar på plats på den nuvarande golfrestaurangen Peggys för att diskutera och svara på frågor.

– Då kommer vi också presentera hur den nya banan kommer att se ut. Det blir en lite annorlunda bansträckning, säger Stefan Silfver.

Kommunen räknar med att en ny detaljplan kan antas och vinna laga kraft i början av 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa