81-åringens chock: Köpte hus som ingen får bo i

Drömmen om att låta dottern bo i huset intill gick i stöpet för Lennart Skytthammar i Läppe. En inskränkning i detaljplanen gör att fastigheten räknas som en gemensamhetsanläggning.

28 maj 2019 05:05

Sjöstugan i Läppe har har varit en lång följetong för samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker. Det som från början var en gemensamhetslokal var under flera år ett svartbygge. I mars 2015 beviljades om- och tillbyggnaden på Östra Dimbo 1:97 bygglov i efterhand i enlighet med detaljplanen. Nu står här en villa på 90 kvadratmeter, som inte får användas som bostad.

81-åriga Lennart Skytthammar köpte huset tillsammans med sin fru våren 2017. Prislappen var drygt 3,7 miljoner.

– Vi sålde vår gård i Skedevi och köpte två fastigheter nära varandra i Läppe. En till oss och en till vår dotter som bor i Stockholm. Tanken var att hon skulle bo i Sjöstugan och jag hade påbörjat en renovering innan jag förstod hur det låg till. Då blev jag fullständigt vansinnig, mattan rycktes bort och det blev ingenting av planerna.

Haken är en inskränkning i detaljplanen som antogs 2010. Där framgår det att fastigheten är en gemensamhetslokal med bastu och övernattning för tillsynsman. All annan användning är otillåten.

– Nu är vi låsta med ett stort kapital i en fastighet vi inte kan använda, säger Lennart Skytthammar.

När saken uppdagades kontaktade ägaren samhällsbyggnadsnämnden för att få till en ändring i detaljplanen.

– De har velat göra en planändring och fått ett negativt besked. Det ska vara av stort allmänintresse för att få ändra i detaljplanen, säger Tony Ljungberg, byggnadsinspektör i Vingåker.

I det här fallet gynnar det bara en enskild fastighetsägare och då finns inte den möjligheten.

Paret vill häva köpet och ärendet är under rättslig prövning. De har också prövat att sälja huset, med öppna kort kring inskränkningen.

– Det kommer jättemycket frågor på huset. Men det är lite gambling att köpa ett hus under de omständigheterna, säger mäklaren Charles Rossheim på Mäklarringen.

I annonsen står det att ”speciella omständigheter råder då det i nuvarande läge ej är tillåtet med permanent- eller fritidsboende på fastigheten".

– Många som sett huset ringer och frågar. Jag förklarar och då faller intresset, säger Tony Ljungberg.

Huset står nu tomt intill Hjälmarens strand. Lennart Skytthammar tittar till det så att det inte skadas av väder och vind. Han känner sig lurad.

– På något vis känns det som om folk i bygden tänker att man är en dum jävel som köpte.

Den förre ägaren Edward Terlecki har en helt annan uppfattning om vad som har hänt. Han visste om att fastigheten inte fick användas som permanent- eller fritidsbostad när han köpte den.

– Jag fick veta det på visningen, mäklaren delade ut en folder med information, och förklarade att man kunde söka ändring av detaljplanen.

Nu väntar rättegång för de båda herrarna, där ord står mot ord.

– Den nya ägaren visste mycket väl om vad som gällde. Han fick samma folder av mig som jag fick på visningen, det var upp till honom att läsa den. Sen har man ju undersökningsplikt också som köpare.

Edward Terlecki köpte fastigheten genom sitt aktiebolag för ungefär samma belopp som han sen sålde den för.

Tony Ljungberg på samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte peka på varför situationen blev som det blev med detaljplanen. Han vill varken skuldbelägga kommunen eller den som gjort detaljplanen.

– Det ställs höga krav på den som köper en fastighet. Men ett flertal domar visar att undersökningsplikten för köparen faller bort när det gäller myndighetsbeslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud