Ändrade lämningstider för barn – då röt skiftarbetarna ifrån

Förändrade riktlinjer för barnomsorg på nätter har fått skiftarbetare att ryta till. Nu har utbildningsnämnden ändrat sig

18 mars 2019 06:35

Under utbildningsnämndens senaste sammanträde fattades beslut om nya riktlinjer för barnomsorg under kvällar, nätter och helger. Tanken är att de nya riktlinjerna ska börja gälla den 17 juni och bland annat har förvaltningen velat tydliggöra vistelsetiden och vilka vårdnadshavare som har rätt till plats. Framför allt två riktlinjer har dock fått i gång en diskussion bland skiftarbetande föräldrar.

”Om det finns behov av omsorg innan klockan 06:00 ska barnet lämnas i omsorgen senast 20:30 kvällen innan” och ”Plats beviljas det barn vars båda vårdnadshavare har arbetstid förlagd samtidigt på kvällar, nätter och helger när ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.”

Samma sak gäller oavsett om vårdnadshavarna är skrivna på samma adress eller ej vilket direkt berör skiftarbetande föräldrar som separerat.

”Skiftarbetare se hit! ... De ska öppna klockan 06.00 på morgonen, så behöver man omsorg innan 06.00 så får man lämna kvällen innan. Detta innebär att de ska spendera cirka 20 timmar på dagis och 4 hemma... De som är separerade och den ena har dagtidsjobb får inte ha kvar sin plats. Blir väldigt svårt för separerade att få ihop detta antar jag”, skriver en av de oxelösundare som kommenterat förändringarna på sociala medier.

Britta Bergström (S) är ordförande i utbildningsnämnden. Hon har precis avslutat ett möte med bland annat utbildningsnämndens presidie där de förändrat riktlinjerna igen.

– Vi har fått in en hel del synpunkter både från medborgare och näringsliv när det gäller de nya riktlinjerna. Det handlar om skiftarbetare som inte hinner till jobbet med de nya vistelsetiderna och vi har beslutat att ändra oss. Nu kommer det gå att lämna barnen 05.30 i stället för klockan 06.00, säger Britta Bergström.

Hur blir det med de skiftarbetare som separerat där barnets andra vårdnadshavare inte jobbar skift?

– Det kommer att stå kvar. Enligt riktlinjerna kommer de då inte att ha tillgång till barnomsorg på natten. Tanken med det här är att det nu ska bli tydligare vad som gäller och att alla ska bli behandlade lika, säger Bergström.

Det är vanligt med skiftarbetare i Oxelösund, främst på grund av SSAB, men många andra branscher kräver också arbete under kvällar, nätter och helger. På Stenviks förskola som är den i Oxelösund som har nattöppet finns det cirka 80 barn inskrivna.

Fotnot: Utbildningsförvaltningen håller just nu på med att skicka ut ett brev för att informera berörda vårdnadshavare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Alexis

Ämnen du kan följa