Anrikt byggföretag har fått nya ägare

Byggföretagaren Robin Jansson skrev nyligen på ett markanvisningsavtal med kommunen. Nu står det klart att han även har köpt Toltorp bygg.

20 november 2019 20:55

Katrineholms kommun presenterade häromdagen nyheten att Janssons bygg i Bettna har skrivit markanvisningsavtal för 24 bostäder vid Luvsjön. Det ger dem förtur att köpa, bygga hus och sälja vidare anvisade tomter. Dagen efter antogs detaljplanen i kommunfullmäktige och kommunen ligger i startgroparna för att sätta spaden i marken när planen vinner laga kraft.

Ägaren till Janssons bygg i Bettna, Robin Jansson, har nyligen köpt Toltorp bygg tillsammans med kompanjonen Dan Nilsson i deras nybildade bolag KWD Jansson invest.

– Vi kommer att bedriva samma verksamhet som förut, säger Jansson. 

Toltorp bygg har 28 anställda, varav 23 är byggarbetare och fem arbetar på kontoret. De har informerats och fastigheten, som byggdes på Lövåsen 2012, ingår i köpet.

De tidigare ägarna, Jan Carlsson och Kent Svensson, blir kvar som anställda efter övergången. Kent Svensson stannar tills vidare. Vd:n Jan Carlsson och hans fru Gunilla Carlsson, som arbetar med ekonomi och administration, stannar åtminstone till nästa sommar när de går i pension. 

– Det känns skönt att sälja till någon som tänker som oss. De har mycket idéer och är engagerade och bra. All personal ser positivt på det här, säger Jan Carlsson.

Företaget såldes 15 oktober, på pricken 29 år efter att Jan Carlsson och Kent Svensson köpte det 1990. De har tillsammans med Gunilla Carlsson lagt ner sin själ och drivit företaget med familjeanda. Toltorp bygg omsatte 52,7 miljoner kronor förra året och har en stabil ekonomi med svagt ökad tillväxt de senaste åren.

Janssons bygg i Bettna har i sin tur expanderat snabbt. År 2014 hade företaget 15 anställda och omsatte drygt 19 miljoner. Fyra år senare, vid det senaste bokslutet 2018, var omsättningen drygt 100 miljoner och bolaget hade 48 anställda. 

– Vi har en stor efterfrågan på våra tjänster, säger Robin Jansson. 

2018 gick bolaget med en förlust på 1,7 miljoner efter att tidigare år ha gått med vinst. Samtidigt ökade de långfristiga skulderna med drygt 8 miljoner. 

– Vi hade för mycket omkostnader när vi expanderade och på så sätt fick vi ett minusresultat som vi inte hann fånga upp. Vi ser redan i år att vi har vänt det, säger Jansson.

Janssons bygg i Bettna har byggde en fastighet på Arnö industriområde i Nyköping och gjorde ett ägarskifte inom familjen. Det svajiga resultat 2018 för är inget som oroar de tidigare ägarna till Toltorp bygg.

– Nej, det känns stabilt, säger Jan Carlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud