Mediernas etiknämnd klandrar Eskilstuna-Kuriren

Mediernas etiknämnd klandrar Eskilstuna-Kuriren för en bildpublicering på ekuriren.se och strengnastidning.se
Mediernas etiknämnd klandrar Eskilstuna-Kuriren för en bildpublicering på ekuriren.se och strengnastidning.se

En åklagare som uttalade sig fick illustrera en artikel om en man som onanerat på en buss. Nu klandras Eskilstuna-Kuriren för publiceringen. Tidningen har enligt Mediernas Etiknämnd brutit mot god publicistisk sed.

Nyheter 28 juni 2023 09:55

Artikeln med rubriken “Onanerade på bussen – fångades på film” publicerades på Eskilstuna-Kurirens sajt ekuriren.se den 23 april 2023.

Puffen som låg på tidningens förstasida bestod överst av en bildsammansättning av två bilder där den ena föreställde en kvinna och den andra en buss. Under bilden publicerades rubriken: ”Onanerade på bussen – fångades på film”. Någon bildtext fanns inte. Själva artikeln handlade om en man hade börjat onanera längst bak i bussen - och sedan polisanmälts. 

Kvinnan på bilden var åklagaren Anna Asklöf, som uttalade sig i artikeln. Hon berättade bland annat att händelsen fanns på film och att hon ville att den misstänkte gärningsmannen skulle bötfällas med 13 500 kronor.

Fick många kommentarer 

Åklagaren Anna Asklöf anmälde publiceringen till Medieombudsmannen (MO). Rubriken "Onanerade på bussen – fångades på film" tillsammans med bilden skapade en felaktig bild där Asklöf framstod som gärningspersonen. Asklöf uppger att hon fick många frågor och kommentarer på sociala medier om publiceringen.

Hon hade kontaktat reportern på tidningen och därefter hade den tagits bort från sajten.

Eskilstuna-Kuriren: Osannolikt att tro att hon var gärningsperson

Eskilstuna-Kuriren, genom ansvarig utgivare Eva Burman, erkände att en bild av Asklöf hade publicerats tillsammans med puffen, men sa att bilden hade tagits bort av webbredaktionen tidigt i processen. Burman hävdade att det framgick tydligt av artikeln och bildtexten att Asklöf var åklagare och att den misstänkte var en man. Hon argumenterade även för att det var osannolikt att Asklöf, som en åklagare, skulle förväxlas med gärningspersonen i brottet. 

Anmälaren hävdade i ett uppföljande mejl att Eskilstuna-Kuriren knappast kunde uttala sig om att det var få som kände till anmälaren till utseendet och att de som gjorde det visste att hon var åklagare. 

Att anmälarens namn och yrke fanns med i själva artikeln förtog inte det otrevliga i att hon på förstasidan på nätet framstod som den som hade onanerat på bussen. Anmälaren hade bara ställt upp på en intervju i egenskap av åklagare och så slutade det på det där viset. Det kändes verkligen inte bra.

Medieombundsmannen: Ett misstag - men oförsvarligt

Medieombudsmannen fällde publiceringen. I sitt beslut skriver MO att Eskilstuna-Kuriren har medgivit att puffen var ett misstag, att det var ett montage som aldrig borde ha publicerats. Mediet var också snabbt med att ta bort puffen och därtill framgick det tydligt i texten att Anna Asklöf var åklagare i målet, och att gärningspersonen var en man.

Trots dessa förmildrande omständigheter är publiceringen oförsvarlig, menar Medieombudsmannen.

“Kombinationen av rubriken och bilden på anmälaren i puffen, där det inte tydliggörs vem hon är i sammanhanget, är ett publicistiskt övertramp som gjorts på ekurirens förstasida” Att det går att klicka sig vidare till artikeln och få information som ger en förklaring till saken är inte tillräckligt”, skriver MO.

Mediernas Etiknämnd delar Mediombudsmannens uppfattning och därmed klandras tidningen.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida: www.medieombudsmannen.se.

Mediernas Etiknämnd

Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman den 1 januari 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa