Den bästa fysiska aktiviteten är den som blir av

Debatt 13 januari 2022 21:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fysisk aktivitet är starkt kopplat till ett friskare och längre liv. Att röra på sig regelbundet minskar risken för allvarliga och livshotande tillstånd, till exempel högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, typ 2 diabetes, benbrott och psykisk ohälsa. 

Ändå uppger endast 64 procent av sörmlänningarna att de rör på sig enligt rekommendationerna, som innebär minst 150 minuter pulshöjande aktivitet i veckan. Vuxna svenskar sitter stilla i genomsnitt mer än nio timmar om dagen och Sveriges skolbarn hamnar i botten av 45 länder när det gäller fysisk aktivitet. 

Tack vare forskning som har bidragit till bättre vård och råd kring levnadsvanor har dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar i Sverige halverats sedan millennieskiftet. Ändå är hjärt-kärlsjukdom fortfarande Sveriges största dödsorsak med omkring 30 000 döda varje år. 

Många lever med allvarliga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom utan att veta om det och kan vara i stort sett symtomfria ända tills infarkten är ett faktum. Den stora befolkningsstudien SCAPIS visar att fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år har synliga plack i hjärtats kranskärl.

Enligt en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), kan över hälften av alla hjärtinfarkter och en tredjedel av all stroke i Sverige kopplas till levnadsvanor. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan en stor del av all kranskärlssjukdom och stroke förebyggas med förbättrade levnadsvanor, även för den som redan är sjuk.

Om julen är en tid att njuta av god mat och långa sittningar med släkt och vänner så använder många det nya året till att förbättra sina levnadsvanor. En Sifoundersökning som Hjärt-Lungfonden beställde inför julen, visade att hela fyra av tio svenskar kunde tänka sig att avge ett nyårslöfte om att röra på sig mer. 

Vi hoppas därför att du som känner att du borde motionera mer – vänta inte, gör det bara! Den bästa fysiska aktiviteten är den som blir av.

 

Kristina Sparreljung
Generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Elin Ekblom Bak
Docent i Idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Stockholm


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ledare: Trycket på vården från covid måste minskas

Neosköterskan Adlen från Flen om förlossningskrisen: "Det här berör oss alla"

Större risk att drabbas av hjärtinfarkt i Sörmland än i Stockholm

1177 anmält enligt lex Maria – patient med livshotande tillstånd råddes att avvakta

Digital utveckling spås öka distansarbete – kan rita om kartan för Strängnäs pendlare

Visa fler