Hjälp utsatta barn att betala för fritid som kostar

Sörmland 21 november 2020 05:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rädda Barnen släppte nyligen rapporten ”Millenniebarnen – en studie om ekonomisk utsatthet bland barn under hela uppväxten”. Den slår fast att vartannat barn som föddes år 2000 har upplevt ekonomisk utsatthet någon gång under sin uppväxt. Detta är oroande. Än mer allvarligt är att 9 000 av dessa barn har vuxit upp i en bestående fattigdom. Något som medför en ökad risk för psykisk ohälsa, dåliga skolresultat och svårigheter på arbetsmarknaden. 

Kristdemokraterna föreslår flera effektiva åtgärder för att stärka familjers ekonomi. Bostadsbidraget är en träffsäker ersättning till familjer som lever i ekonomisk utsatthet. Vi vill därför höja det barnrelaterade bostadsbidraget med 200 kronor per månad för familjer med ett barn, 400 kronor för de som har två barn och 600 kronor för de som har tre eller fler barn. Vi vill också sänka skatten för föräldrar då barnåren ofta är ekonomiskt betungande.

Barn i ekonomisk utsatthet känner alltför ofta stort ansvar för familjens ekonomi. Fritidsaktiviteter är ofta dyra. När de börjar konkurrera med övriga behov i hushållskassan uttrycker många barn därför att de vill sluta med sin träning eller annan fritidsaktivitet. Det ansvaret ska inget barn behöva ta. Statistik från SCB bekräftar bilden och den är allvarlig. Brist på en aktiv fritid under uppväxten leder ofta till både fysisk och psykisk ohälsa. 

Kristdemokraterna förslår därför att det införs ett fritidskort till alla barn mellan årskurs 2 och 9. Kortet ska vara laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i exempelvis idrottsklubbar eller kulturskolan. Alla barn skulle få 500 kronor som grundbelopp. Men barn i ekonomisk utsatthet skulle få upp till 2 400 kronor per år. Genom fritidskortet skulle nästan en miljon barn få stöd för en aktiv och meningsfull fritid, varav det större stödet skulle ges till cirka 150 000 barn. Rädda Barnens rapport bekräftar behovet av reformen. 

Vid ett panelsamtal i anslutning till presentationen av Rädda Barnens rapport gav Socialförsäkringsminister Shekarabi tummen upp till Kristdemokraternas förslag om att införa ett fritidskort. Var detta enbart ett publikfrieri eller menar statsrådet på riktigt att Socialdemokraterna ska driva vårt förslag i kommande budgetförhandlingar? 

Att stärka familjers ekonomi är en kärnfråga för oss kristdemokrater. Det är avgörande för att säkerställa barns trygghet och goda uppväxtvillkor. 


Pia Steensland (KD)
Riksdagsledamot från Sörmland och partiets familjepolitiska talesperson

Pia Steensland

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Blixt, frost och snö – halkorna du ska se upp för

Sörmland

Ytterligare dödsfall i covid-19 senaste dygnet

Sörmland

Aktivister skapar oro för Sörmländska djurbönder: "En obehagskänsla"

Trosa

Youtuber döms för grovt förtal: "Idag hade jag inte gjort samma sak"

Sörmland

En liten ökning av antalet covid-patienter

Visa fler