Män mellan 40–60 hatar mest på Flashback

Jeanette Gustafsdotter, VD på TU –Medier i Sverige, vill se fler åtal mot personer som ägnar sig åt demokratibrott.
Jeanette Gustafsdotter, VD på TU –Medier i Sverige, vill se fler åtal mot personer som ägnar sig åt demokratibrott.

Knappt 30 procent av Sveriges journalister har hotats under senaste året. Kvinnliga skribenter är extra utsatta när män i övre medelåldern vill ge uttryck för sina känslor.

Nyheter 9 november 2019 04:30

På fredagskvällar passar, företrädesvis, män i åldrarna 40–60 år på att uttrycka hat och skriva nedsättande om journalister på nätforumet Flashback. Det visar en färsk studie som Totalförsvarets forskningsinstitut gjort på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

– Man ska inte tro att människor som uttrycker sig nedsättande och hotfullt på nätet tillhör en viss klass eller bakgrund. Det är individer från hela samhällsspektrumet. På senare år har det blivit mycket vanligare att näthatare signerar sina inlägg med sitt riktiga namn. Det är negativt i den bemärkelsen att många numer uppfattar att det blivit legitimt att uttrycka sig på det här sättet. Tonen har blivit råare, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på TU.

Flashback skiljer sig från flera andra sociala medier genom att majoriteten av alla diskussioner och inlägg är tillgängliga för vem som helst att läsa.

– Med studien vill vi skaffa oss en bredare bild av fenomenet och vad det är för personer som hatar och hotar journalister på Flashback, säger Jeanette Gustafsdotter och fortsätter:

– Fenomenet med näthat tog fart och accelererade snabbt i samband med att den politiska kartan började ritas om och med det digitala samhällets framväxt. Även om mängden hat har planat ut på senare år har polisanmälningarna ökat avsevärt. Det är dock försvinnande få som leder till åtal och jag tror att det beror på att straffvärdet är relativt lågt.

Jeanette Gustafsdotter vill se fler åtal mot individer som ägnar sig åt demokratibrott med syfte att strypa yttrandefriheten.

– Här måste polisväsendet vara på tå och personligen hade jag gärna sett att straffvärdet för näthat skärptes. Jag tycker att man ska utreda brott mot medborgerlig frihet, som det här handlar om, i mycket högre utsträckning.

Var det något i studien som överraskade dig?

– Nej, tyvärr inte. Den bild vi sedan tidigare har stämmer ganska bra. En rent personlig spekulation är att de här männen byggt upp ilskan under en tid, kommer hem och sätter sig efter en arbetsvecka och läser igenom de senaste dagarnas tidningar. Lite alkohol på det och så infinner sig behovet av att skriva och berätta hur fel någon journalist har.

Uppfattar du att folk tar forumet Flashback på allvar?

– Ja, det tror jag. Vi pratar ändå om Nordens största sajt. Det finns många trådar på Flashback som är bra och så existerar några riktigt olämpliga.

På de sistnämnda menar Jeanette Gustafssdotter att det främst är ett fåtal individer som gör stor skada.

– När någon hotar och uttrycker sig nedsättande mot journalister gör de det i syfte att tysta dessa röster. Skadan som näthat leder till yttrar sig bland annat i självcensur.

Inom dagspress uppger fyra av tio journalister att de utsatts för hat på nätet. För ledande kvinnliga medarbetare i mediebranschen uppger sju av tio att de regelbundet tar emot hat och hot.

Det kan, enligt Jeanette Gustafsdotter, bero på att dagspress har profilerade ledarskribenter och krönikörer som inte förekommer inom public service. 

– Chefredaktörer, ledarskribenter, krönikörer och sportjournalister är de grupper inom dagspress som får ta emot den största delen av hatflödet på Flashback. Är du dessutom kvinna på någon av dessa poster blir tonen ofta mycket råare och påhopp präglas inte sällan av sexuell karaktär, säger hon.

Näthat mot journalister

Kriteriet för att klassas som näthatare i studien är att användaren har skrivit minst 1 000 inlägg på Flashback, varav minst två inlägg innehåller hatbudskap riktade mot yrkeskåren journalister, eller mot en enskild namngiven journalist.

Ett inlägg bedöms som hat om det innehåller uppmaningar eller önskan om att skada eller förgöra, sexistiska och rasistiska uttryck samt uttryck som syftar till att underminera trovärdigheten hos en individ eller grupp.

Källa Totalförsvarets forskningsinstitut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa