Miljarder och kunskap för kvinnors hälsa

Södermanlands län 19 oktober 2020 05:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att bli förälder kan tillhöra livets största händelser. Trygg mödravård värnar kvinnors och barns liv och hälsa. Graviditet och förlossning är inte sjukdomar, men de ökar risken att skadas eller bli sjuk. Ändå råder i dag stor ojämlikhet över landet med spridda öar av kunskap i regioner, på kliniker, i ideell sektor och på lärosäten. Det är inte acceptabelt. Varje kvinna ska ha rätt till en säker och trygg förlossning på sina villkor, oavsett var hon bor.

För att stärka förlossningsvården, kvinnors hälsa och neonatalvården satsar Liberalerna ytterligare 500 miljoner kronor för 2021 och lika mycket under 2022, efter en överenskommelse med Centern och regeringen. Totalt landar satsningen på 1,5 miljarder kronor under 2021. Den omfattar nationella riktlinjer för sammanhållen förlossningsvård, med stärkt kontinuitet under graviditet, förlossning och eftervård. En sammanhållen vårdkedja ökar tryggheten för den födande kvinnan.

Vi är stolta, inte nöjda. Mödrahälsovård, föräldrautbildning och hembesök från barnavårdscentralen behöver mer än i dag utformas efter varje mammas och familjs behov. Det behövs också fler familjecentraler för att stärka barn och föräldrar och fler flerpartshembesök där socialtjänsten och en barnmorska eller distriktssjuksköterska gemensamt kommer hem till en nybliven barnfamilj.

Vi vill säkra att mödrahälsovården når ut till alla kvinnor och att alla barnmorskor är utbildade i, och använder, evidensbaserad teknik för att minska risken för förlossningsskador. Förlossningsavdelningar och mödrahälsovård behöver bättre fånga upp kvinnor med förlossningsskador. På sikt vill vi att ett nationellt kunskapscentrum för förlossningsskador samlar kunskaper från hela landet, bidrar till beslutsunderlag, riktlinjer och tydliggör kunskapsmål för professionerna.

Kvinnor ska få god vård i hela landet. Nu kommer vården enklare fånga upp de mammor som behöver vård efter en förlossning. Det är viktiga steg på vägen mot tryggare och mer jämlik förlossningsvård.


Lina Nordquist
Sjukvårdspolitisk talesperson (L)

Cecilia Elving
Ordförande Liberala Kvinnor 

Ewa Callhammar
Gruppledare (L) Region Sörmland


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Antalet covidpatienter fortsätter att öka

Sörmland

Elsa vill ta reda på vad som ligger bakom långtidscovid: Kunskaperna måste öka

Strängnäs

Många sommarjobb inom omsorgen: "Unga söker sent"

Sörmland

Sjuksköterskan Elin om läget på iva: "En flashback från i våras"

Sörmland

Regionen går upp i förstärkningsläge: "Läget är ansträngt"

Visa fler