Neka inte hjälp till den som vill lämna ett missbruk

Katrineholm 12 oktober 2021 16:21
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Vill Eskilstunas socialförvaltning montera ner missbruksvården? Det förefaller så. Förslaget som socialnämnden tar ställning till på onsdagen (13/10) tar stora kliv i den riktningen.

Vårnäs behandlingshem är hotat. Igen. Förvaltningen föreslår åter att kommunen slutar köpa lejonparten av sina platser på vårdinrättningen.

 

Behandlingshemmet i Vingåker ägs av Vårdförbundet Sörmland med de fem kommunerna Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Flen och Vingåker. Den erbjuder behandling enligt den erkänt effektiva tolvstegsmodellen till personer som missbrukar alkohol och narkotika. 

Kommunerna gör det möjligt för sina invånare att gå in i behandling i slutenvård via så kallat öppet intag. Det betyder att alkoholisten eller narkomanen vänder sig direkt till behandlingshemmet och ber om hjälp i stället för att gå via socialtjänsten. Denna väg in i behandling är många gånger enklare, snabbare och mindre stigmatiserande.

 

Socialförvaltningen föreslår nu att kommunen lämnar det öppna intaget. Det hela motiveras ekonomiskt och förslaget är en del av det föreslagna sparpaketet som EK/ST har berättat om på nyhetsplats. Argumentationen är ytterst undermålig. 

”Genom att brukaren gör en egen bedömning om behovet, är det svårt att mäta effekten av behandlingsinsatsen” skriver tjänstemännen. 

Är det? Vårnäs verksamhetsmål, som står på hemsidan, är att 50 procent av dem som genomgått behandling ska vara drogfria och aktiva i självhjälpsgrupper efter ett år. Enligt behandlingshemmet var 87 procent det 2019. Tror inte socialförvaltningen på denna siffra, som kommer från en verksamhet som Eskilstuna är huvudman i?

 

Förvaltningen skriver vidare att ett vårddygn i öppet intag kostar 3 489 kronor jämfört med 1 491 kronor för en biståndsbedömd placering, samt att beläggningen i det öppna intaget ”varit låg över tid och ligger i nuläget på 63 procent beläggning”.

Detta är mycket märkligt. Den angivna dygnskostnaden och beläggningen i öppet intag är från första halvåret 2021 då behandlingshemmet, liksom 2020, tvingats dra ner antalet vårdplatser på grund av pandemirestriktioner.

Under 2019 var beläggningen 85 procent och kostnaden per vårddygn 2 422 kronor. Det är fortfarande högre än med biståndsbeslut men mängden dygn i öppet intag kan inte vara huggen i sten, samtidigt som en viss överkapacitet bör finnas för att intaget ska kunna vara öppet. När allt kommer omkring måste målet vara att så många som möjligt kan genomgå behandling och ta sig ur ett alkohol- och narkotikamissbruk.

 

Men det är inte så förvaltningen resonerar. Dess förslag innebär att slutenvården i öppet intag ersätts med öppenvård – dock inte helt. Totalt föreslås en minskning med en tredjedel räknat i vårddygn jämfört med nyttjandet före pandemin.

Detta är direkt vårdslöst, då det innebär att många Eskilstunabor som är redo att ta steget ut ur missbruket kommer att nekas hjälp. Det mänskliga och ekonomiska priset för denna dumsnålhet behöver knappast en beskrivning.

Men det kan bli värre ändå. De andra kommunerna i Vårdförbundet Sörmland kan följa efter Eskilstuna och lämna det öppna intaget med risk att den mesta, kanske hela verksamheten på Vårnäs måste avvecklas.

Missbruksfrågor får inte hanteras på detta slafsiga sätt. Eskilstunas politiker måste säga nej till förslaget.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Sparpaket på socialen

Fler Eskilstunabor söker hjälp på behandlingshemmet – medan det är möjligt: "Jättehög ökning"

Insändare: Ta ej bort det öppna intaget till Vårnäs

Ledare: De sviker de mest utsatta och skyller på invandrare

Boendet räddade Thomas liv – nu ska det läggas ner: "Vart ska man vända sig för hjälp nu?"

Insändare: Rör inte det öppna intaget till Vårnäs behandlingshem

Visa fler
Läs mer!
Sörmland

Vaccinationstakten i Sörmland stagnerar – förra veckan gav lägsta siffran sedan vecka 9