Nu finns hopp om prostatascreening

Insändare 27 oktober 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Sörmland kommer i budget för 2022 avsätta pengar för att införa prostatacancertestning/OPT. Formellt tas budgeten i november, men jag kan inte tänka mig att förslaget röstas ner. 

Det här är ett mycket viktigt besked för alla män (och indirekt kvinnor). Om screening införs i landet kan 1 000 liv räddas varje år och antalet med spridd prostatacancer minskas.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancer. Över 100 000 män lever med sjukdomen idag och varje timme året runt får en man det dystra beskedet om cancer. Upptäcks cancern i tid kan man i de allra flesta fall bli botad.Många män är rädda för att ta prover medan andra tänker att sjukdomen inte drabbar just dem. Men sanningen är att varje år får 10 000 män i Sverige prostatacancer. Alltså 27 män per dag och de flesta av dessa män kände sig helt friska innan diagnosen. 

För kvinnor har screening för bröstcancer funnits i decennier så nu kan det vara männens tur.

Staten har bidragit med särskilda medel till att stödja regionerna för att inleda försöksverksamhet med organiserad prostatacancertestning/OPT. I alla regioner påbörjades snabbt diskussioner om att starta testverksamhet. Efter tre år har endast två regioner Region Skåne och Västra Götalandsregionen kommit i gång med OPT. I alla andra har det uppstått låsningar om hur försöksverksamheten ska läggas upp eller om finansieringen. En region har bett att få avvakta mer konkreta instruktioner från Socialstyrelsen.

På regeringens initiativ har mål satts upp för hur lång väntetiden maximalt bör vara mellan misstanke om cancer och påbörjad behandling. För prostatacancer, som hade längst väntetider av alla cancersjukdomar, var målet att ingen skulle behöva vänta mer än maximalt 61 dagar mellan remiss och den vanligaste behandlingen, kirurgi. År 2020 låg prostatacancervården på en medianväntetid på 135 dagar en ökning med fyra dagar från år 2019. För övriga vanligare cancerformer är väntetiderna under 60 dagar.

Att Region Sörmland räknar med ett införande är mycket positivt, men det finns risk att man fastnar i administrativa låsningar även här. Det positiva är att man inte talar om ”pilotprojekt” eller ”försöksverksamhet” utan införande. 

Socialstyrelsen fastställde 2018 att PSA-testet inte var tillräckligt för att införa screening och att risken för att många män behandlats i onödan var för stor. Sedan dess har prostatadiagnostiken förändrats i grunden. Med magnetkamera, MR och tilläggstester minskas risken för överdiagnostik och överbehandling väsentligt. Färre lågriskcancrar upptäcks utan att de som kräver behandling missas.

I Region Sörmland så började diskussionerna för flera år sedan och flera politiska beslut har tagits om införande av organiserad prostatacancertestning men besluten har fastnat. Men nu finns hopp om verkstad.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Efter Mäkitalos påtryckning – nu kommer besked om tredje dosen: "Du får brev hem i lugn och ro"

Fler provtagningar och fler covidfall: "Hur beter sig 40-åringarna i Sörmland?"

Rörigt kring tredje dosen – Mäkitalo kräver FHM på besked: "Hopplöst med alla snabba puckar"

Mäkitalo om nya testreglerna: "Klart vettigt att man har ändrat sig"

Nu startar vaccineringen mot årets influensa – oro finns för besvärlig variant

Visa fler