Ohälsan behöver hjälp från kyrkan

Sörmland 14 september 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi som hade förmånen att växa upp på 40- 0ch 50- talen kände den trygghet som låg i tiden. En stark tro på framtiden. Och inte obefogat.

Sjukvården var lättillgänglig och av världsklass, skolorna var lämpliga för alla önskemål och förmågor, lärarna i gymnasiet hade alla en fil.mag eller licentiatexamen, studentexamen förutsatte att man genomgått skriftligt prov, som var samma över hela landet, samma dag i fyra ämnen samt muntligt prov med censor i fyra ämnen Man kunde strosa ute på gatorna överallt utan att riskera att bli hotad eller skjuten, det fanns jobb för alla och världens lägsta arbetslöshet.

Och mycket annat som bidrog till att minska osäkerhet och otrygghet. Osäkerheten ligger ju ofta bakom vår obenägenhet att kommunicera, vilket ju är fullt normalt. Men i dag, i vår turbulenta tid, har osäkerheten och otryggheten ökat kraftigt och bidragit till att spontanitet och avspänt umgänge minskat.

Dagens övertro på vetenskapens kausalitet som orsak till allt som händer i vår värld – i den empiriska världen. Den psykiska världen har kommit på skam och därmed blivit försummad. Vilket särskilt tydligt visat sig i den dramatiska ökningen av neuroser, där depression kanske är den mest frekventa.

Bristen på traditionellt religiösa ideal och den metafysiska grunden för vårt andliga och moraliska liv är en av de viktigaste faktorerna bakom denna utveckling. Brist på känslan av ett meningsfullt liv skapar osäkerhet och rädsla.

Eftersom kropp och själ hänger ihop – empiriskt och psykiskt, så kan inte det ena försvinna utan att det ersätts av någonting annat. Vad detta ”annat” är finns det många sorgliga exempel på. Vi har i dag ett skriande behov av adekvat behandling av psykisk sjukdom, vilket vårt lands vårdsystem försummat under väldigt många år.

Som konkret åtgärd skulle Svenska Kyrkan kunna behovs-anställa före detta sjuksköterskor eller lärare och snabbutbilda dem i behandling av personer med lättare psykiska problem och som behöver snabb hjälp.

Som en typ av terapeuter, som man besöker flera gånger under en längre eller kortare tid. Genom samarbete med en vårdcentral skulle ett säkrare underlag finnas för eventuellt behov av medicinering - parallellt med terapin.

Ett förslag till kyrkan!

S.G.Daun 2021-09-05

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Ny utbildning ska stötta äldre med sen adhd-diagnos: "Behövs bearbetning av ett förlorat liv"

Sörmland

Sökes: Deltagare i samtal kring äldres psykiska ohälsa

Sörmland

Ont i själen? Nu ska region och kommun lyssna mer på dig: "En rejäl satsning"

Sörmland

Ohälsan ökar bland de yngsta – nu görs kraftsamling för barns rättigheter: "Blivit osynliga"

Sörmland

Många äldre män mår psykiskt dåligt: "Gäller att sjuksköterskorna ser problemet"

Visa fler