På vems mandat agerar Håkan Bergsten?

Malmköping 22 maj 2020 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående nyhetsartikeln "Kommunen vill sälja PRO:s samlingslokal" den 14/5.

"Sälj den klassiska PRO-villan i Malmköping för att kompensera köpet av idrottsplatsen i Malmköping" är budskapet från Flens kommunchef Håkan Bergsten i dagens tidning.

Frågan om pensionärsföreningens verksamhet har på så sätt reducerats till att handla om att till varje pris minska samhällsbyggnadsförvaltningens hyreskostnader.

Att PRO inte kontaktats beror på att det slutgiltiga politiska beslutet inte fattats säger kommunchefen. (Dvs synpunkter mm ej önskvärda)

För oss 70+ är det inte heller möjligt att träffas och prata om den uppkomna situationen - varken med varandra eller med företrädare för kommunen. På vems mandat agerar Håkan Bergsten?

Maria Hed fd allt möjligt

Ämnen du kan följa
Läs mer
Insändare

Laglig diskriminering av personer i behov av hemtjänst

Insändare

Åtgärdprogram till omsorgspersonalen i kommunen

Insändare

"Politiker vill skapa minnesmärken över sig själva"

Sörmland

Sörmlandskommunerna tappar 465 miljoner på två månader

Eskilstuna

Kalkyl stämde inte – biogassatsning kan bli 25 miljoner kronor dyrare

Visa fler