Pandemi är en särskilt dålig fråga för populism

Ledare 13 januari 2022 19:16
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Har partiet som kallar sig Liberalerna fastnat i coronapopulism? Det verkar tyvärr så. Och det populistiska motståndet mot de senaste restriktionerna är inte begränsat till partiets ledning. Den argumentationsmall som tagits fram i partitoppen används även på lägre nivåer i organisationen, däribland av L-politiker som befinner sig nära vårdens verklighet och borde veta bättre.

Som gruppledaren i Region Sörmland, Ewa Callhammar (L). Hon anser att restriktionerna går för långt och borde ersättas med vaccinationsbevis, bland annat för att fler ska ta sprutan.

 

– Jag tycker att de som inte vaccinerat sig ska straffas i stället, säger Callhammar i tidningen och ser uppenbarligen att en skarp åtskillnad i restriktionerna mellan vaccinerade och ovaccinerade utgör detta straff.

– Man måste ta i med hårdhandskarna.

Straffas? Hårdhandskarna? Det är ett eko från Nyamko Sabunis (L) argumentation i radion i tisdags, där hon även meddelade att L kommer att rösta nej till en förlängning av pandemilagen denna månad. Callhammar tar retoriken ett par steg längre.

 

Om man nu ska tala i termer av belöning för vaccinerade så finns det redan en sådan: Den som tar vaccinet minskar sin risk att bli allvarligt sjuk.

Vaccinerade riskerar också i mindre grad att bli smittade och smitta andra. Men minskad risk är inte immunitet. Folkhälsomyndigheten beräknar skyddseffekten mot den nya virusvarianten omikron i smittscenario 2, som Sverige redan ligger över, till 40 procent efter två vaccindoser och 70 procent efter dos tre.

Det vore vårdslöst att i ett läge när vi har en virusvariant som tränger genom vaccinskyddet bättre, ge vaccinerade den typ av frisedel som L vill. Åtminstone så länge covid-19 klassas som en samhällsfarlig sjukdom, det vill säga en livshotande sjukdom vars spridning innebär störningar i viktiga samhällsfunktioner.

 

Avsikten från L att använda restriktionerna som en sorts incitament för vaccinering går också emot syftet med pandemilagen. Den finns till för att vidta åtgärder som ska minska smittspridningen, inte för att belöna eller straffa någon med hjälp av ”hårdhandskarna”.

Paradoxalt nog är det L som anklagar regeringen för att ta ovidkommande hänsyn vid lagens tillämpning. Detta eftersom statsministern (S) på måndagens presskonferens, där restriktionerna presenterades, även resonerade om andra smittors bidrag till den allmänna belastningen av vården under vintern. ”Regeringen har överskridit sina befogenheter” har Nyamko Sabuni valt att kalla det.

Hon, Callhammar och andra i L bör lugna sig. Hanteringen av en pandemi är ett särskilt dåligt område för billiga politiska poäng.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Smittan i äldreomsorgen på rekordnivåer: "Vi har covid på nästan alla våra äldreboenden nu"

Ledare: Trycket på vården från covid måste minskas

Smittskyddsläkarens råd efter att smittan fortsätter upp: Undvik kontakter utanför familjen

Två covidsmittade bebisar på Mälarsjukhuset – bara en månad gamla: "Provtar alla barn som läggs in"

Sjukhusanställda kan undantas karantän: "Folk ska inte dö för att personal är hemma utan symptom"

Visa fler