Sörmland måste erbjuda utbildning som leder till arbete

På yrkesvux kan man utbilda sig till bland annat svetsare.

På yrkesvux kan man utbilda sig till bland annat svetsare.

Foto: Ebba Örn

Debatt2020-06-10 05:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med fördubblad arbetslöshet bland unga i Sörmland behöver vi kraftsamla för att lösa utmaningen på kort och lång sikt. Det finns lösningar att använda redan nu för att få till en snabb start, så låt oss göra det tillsammans i samverkan i Sörmland.

I slutet av 2019 redogjorde SCB för arbetslösheten i Sverige. Där sticker gruppen som inte har gymnasieutbildning ut – med en arbetslöshet på över 22 procent, jämfört med snittet på 6,7 procent. Gruppen unga utan gymnasieutbildning är en av de stora grupperna i statistiken. När vi nu ser en arbetslöshet som ökar i en alltför rask takt är det tyvärr de grupper som haft svårast att komma in på arbetsmarknaden som hamnar i kylan först. 

Genom utbildning kan de som inte har kommit in på arbetsmarknaden eller precis har förlorat sitt arbete, finna vägen tillbaka. Det finns jobb för de som har rätt kompetens att erbjuda. Det som oftast krävs är gymnasieutbildning. 

De sörmländska kommunerna måste samverka bättre än i dag, bland annat för att använda tillgängliga medel från staten, för att samverka kring så kallat korta jobbspår. Här skulle Region Sörmland kunna spela en mer aktiv roll, att se till hela länets behov och stötta kommunerna i att satsa på utbildningar som är gångbara i fler kommuner. Genom samverkan kan kommunerna och regionen även dela upp utbildningar mellan sig och bredda utbildningsutbudet. 

Genom en kort utbildning som ger grundkunskaperna för att jobba inom bland annat vård och omsorg, kan deltagarna efter slutförd utbildning stötta i vården. De kan även studera vidare till undersköterska. Tillgången till fler utbildade ökar då i en verksamhet som behöver många nya medarbetare. 

Offentlig sektor har ett stort behov av arbetskraft. Många kan skaffa sig rätt kompetens, via olika utbildningssatsningar. För att lösa Sörmlands grundproblem, ett län med Sveriges högsta arbetslöshet, behövs även fler utbildningar inom exempelvis yrkesvux, till yrken där det är brist på utbildad arbetskraft. Genom samverkan mellan regionen, våra kommuner och det lokala näringslivet kan vi satsa på utbildningar som behövs – och säkra tillgången på medarbetare. Vi behöver gemensamt ställa oss frågan hur vi kan få fram fler praktikplatser. Ofta handlar det om olika hantverkare, allt från byggindustrin till hårfrisörer.

Vi behöver ett starkt lokalt näringsliv. Detta för att vi som bor här ska ha ett arbete att gå till, skapa tillväxt i företagen som i sin tur generar skattemedel till skola, vård och omsorg. Utan rätt utbildning stannar Sörmland och Sverige. Så låt oss kraftsamla för att de unga i länet ska kunna skapa en bättre framtid. Låt oss erbjuda utbildning som leder till arbete, framför allt där både kommuner, regionen och det sörmländska näringslivet saknar utbildad arbetskraft.

Hanna Drakengren (C) 
2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Strängnäs

Marianne Andersson (C)
Vice ordförande KUF, Region Sörmland

Martina Johansson (C)
Riksdagsledamot Södermanland