Åtal mot tonårspojke prövar nya sexlagen

För första gången ska domstol pröva ett lokalt brottmål med den nya rubriceringen oaktsam våldtäkt som alternativ åtalspunkt. I fokus står en tonåring och frågan om han hade uppsåt att våldta eller inte.

19 februari 2019 09:55

Fallet gäller en 17-årig pojke som primärt misstänks ha utfört en våldtäkt i sin bostad i Katrineholm. Brottet ska ha begåtts i höstas. Den målsägande är en flicka eller kvinna vars ålder och identitet är sekretessbelagd i stämningen.

Kammaråklagare Fredrik Beijar har lett förundersökningen och åtalar pojken i första hand för våldtäkt. Enligt Beijar har 17-åringen under utredningen medgett själva händelseförloppet.

Det handlar om ett samlag då den målsägande sov och därmed var i en särskilt utsatt situation. Hon deltog enligt åklagaren inte i samlaget frivilligt, vilket hon väntas vittna om under rättegången.

Men huruvida 17-åringen haft i uppsåt att våldta henne eller inte blir en fråga för Nyköpings tingsrätt att utreda också ur ett annat perspektiv.

Åklagaren har nämligen valt att i andra hand åtala pojken för oaktsam våldtäkt. Det är en ny brottsrubrik i samtyckeslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli i fjol.

Lagstiftarnas utgångspunkt är att sex ska vara frivilligt. Är det inte det, ska det inte spela någon roll om gärningsmannen hotar eller slår för att göra sig skyldig till brott.

För oaktsam våldtäkt kan den dömas som inte haft uppsåt att våldta men borde ha insett risken för att den andra parten inte gav samtycke till sex.

Utredningen mot 17-åringen är den första i Katrineholm och en av de första i Sörmland som gått till åtal med den alternativa rubriceringen.

Första gången den prövades efter lagens tillkomst var i slutet av oktober 2018. Stockholms tingsrätt friade då en man från våldtäkt men dömde för oaktsam våldtäkt.

Brottet kan straffas med högst fyra års fängelse, samma maximala påföljd som för en mindre grov våldtäkt. En grov våldtäkt kan ge upp till tio års fängelse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising

Ämnen du kan följa