Återupptagen utredning mot tidigare bank-vd

Förundersökningen mot den tidigare bank-vd:n för Sörmlands Sparbank lades ner. Nu har den återupptagits och en annan åklagare ska driva utredningen.

7 november 2019 22:03

Enligt banken hade den förre vd:n använt bankens pengar för privata ändamål. Men i slutet av förra året lade åklagaren Pernilla Törsleff ner förundersökningen om bland annat misstänkt grov trolöshet mot huvudman med motiveringen att det är svårt att bevisa brott. Hon pekade på att det vid tiden för anmälan fanns stora brister i bankens kontroll samt att den tidigare vd:n genom förlikning hade ersatt banken för en del av skadan.

Men nu har förundersökningen återupptagits igen, rapporterar Katrineholms-Kuriren. Nu ska Fredrik Ingblad vid åklagarkammaren i Västerås driva ärendet vidare.

Han har gått igenom utredningsmaterialet som polisens bedrägerirotel i Nyköping slutredovisade hösten 2018.

Utredare som jobbar med ärendet har fått direktiv att utföra vissa åtgärder. Den misstänkte är informerad och har fått en försvarare, säger Ingblad men är i övrigt förtegen.
Det är ett omfattande ärende och kan ta tid. Men det är prioriterat.

Att förundersökningen återupptas beror på att bankens styrelse begärde överprövning när den lades ner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT