Barn nekas personlig assistans

Efter att ha nekats personlig assistans till sitt barn överklagade föräldrarna till förvaltningsrätten. Nu har domen fallit.

2 mars 2019 12:00

I mars 2018 fick föräldraparet från Katrineholm avslag på sin ansökan om personlig assistans till sin fyraåring som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsnämnden avslog ansökan och istället uppmanades föräldrarna att söka korttidsvistelse åt barnet. Ett beslut som överklagades.

Förvaltningsrätten väljer att gå på kommunens linje, även om man medger att barnet har behov av kontinuerlig hjälp. Istället anförs att de grundläggande behoven inte räcker för att bevilja assistans.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Eriksson

Ämnen du kan följa