Biskopen: Bredbandsbolagen vill tjäna pengar

Det kokar i Aspa utanför Nyköping. En konflikt mellan Svenska kyrkan och kommunala Gästabudstaden har satt stopp för dragningen av bredband i bygden. – Bolagen spelar ut Svenska kyrkan-kortet. Vi begär inte mer betalt än någon annan, säger biskop Johan Dalman.

10 mars 2019 21:01

Ett tiotal hushåll i Aspa kan bli utan bredband eftersom kommunala Gästabudstaden och Strängnäs stift inte kommer överens om vad bolaget ska betala för att få korsa kyrkans mark. Flera arga och besvikna församlingsbor säger nu att de tänker begära utträde ur Svenska kyrkan.

Gästabudsstaden uppger att statliga markägare kompenseras med fyra kronor löpmetern där bolaget gräver ner sina ledningar. Kyrkan svarar att man i de pågående förhandlingarna har gått ner från ursprungliga 18 kronor till 12 kronor löpmetern. Det budet ska Gästabudsstaden ha avvisat.

Biskop Johan Dalman påpekar att han inte är helt insatt i detaljerna men han tror sig veta att kyrkan begär samma intrångsersättning som stora privata markägare. Han försvarar kyrkans hållning.

– Den här marken ägs av alla som tillhör Svenska kyrkan. Avkastningen ska gå till att sköta medeltida kyrkor, och tak och se till att det blir skottat och sånt. Då är det klart att vi ska förvalta våra tillgångar så att alla får del av dem på bästa sätt. Men vi ska inte sätta några överpriser.

Han tycker att de som är missnöjda ska vända sig till Gästabudsstaden.

– Det är ingen ideell verksamhet de sysslar med, de vill göra sina pengar, säger han.

Det här har lett till att församlingsbor begär utträde ur Svenska kyrkan.

– Det är jättetråkigt. Vi vill inte stoppa eller förstöra. Vi vill att Sverige ska leva och vi är väl den mest decentraliserade organisation som finns. Jag vill att alla ska vara med i kyrkan. Jesus vill att alla ska vara med i kyrkan, säger Dalman.

Gästabudstaden drar fiber på landet

Gästabudstaden AB ägs till hundra procent av Nyköpings kommun. Bolaget har i uppdrag att bygga ut bredband utanför tätorten. Gästabudstaden har sökt bredbandsstöd via länsstyrelsen (EU-pengar). Stödet används bland annat för att betala markägare för intrång. Om en markägare säger nej kan bolaget söka ledningsrätt via lantmäteriet för att få tillstånd att dra ledning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ann-Katrin Drevfjäll