Bråk om flytande fiskebod

Kommunens tjänstemän tror inte på att Jan Linds fiskebod är någon fiskebod och kräver en flytt. Jan Lind har lyssnat och flyttat boden, 100 meter – till Västmanland. Bråket är dock långt från löst.

2 september 2009 06:30

Jan Lind deläger stamfastigheten på ön Gösholmen strax väster om Kvicksundsbron. Till fastigheten hör cirka åtta hektar gösrikt fiskevatten. På ön finns ett 20-tal sommarstugor på friköpta tomter och man håller som bäst på att ansluta husen till kommunalt vatten och avlopp. Söder om huvudön, som endast nås via en smal träbro eller med båt, finns ett skär på cirka 5 000 kvadratmeter. Det är händelser på denna igenväxta, träsklika och föga attraktiva plätt som fått kommunen och Jan Lind på kollisionskurs.

– Som jag ser det krävs bygglov för en sån där apparat. Och det har han ju inte, säger Kjell Westermark, expert på vattenärenden inom miljö- och räddningstjänstförvaltningen.

Läs hela artikeln i onsdagens papperstidning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marie Bremberg