Brist på sjöfolk kan ge utflaggning

Många går i pension, alltför få unga kommer in och svensk sjöfart skriker efter folk. Efter flera år med fartyg som åter går under svensk flagg hotar utflaggning igen, på grund av personalbrist.

Men kvinnorna är en outnyttjad resurs.

21 september 2019 12:16
Läget är alarmerande, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på branschorganisationen Transportföretagen, till TT.

Efter en lång period då svenska fartyg flaggades ut och registrerades i andra länder av ekonomiska skäl vände trenden. Allt fler svenskägda fartyg har åter gått under svensk flagg och med svenska villkor för de anställda.

Men nu hotar trenden att vända. Om färre utbildar sig för att arbeta inom sjöfarten och branschen inte hittar folk i Sverige kan man tvingas gå utomlands igen. Då går arbetstillfällen förlorade i Sverige, säger Caj Luoma.

Önskar fler unga

Han önskar dels att fler unga utbildar sig till yrken inom sjöfarten, dels att fler yrkesverksamma väljer att sadla om för att arbeta i branschen.

Det kan handla om en bagare som vill omskola sig till kock och arbeta på sjön eller om en svetsare som vill bli till tekniker på ett fartyg. Det hänger till stor del på vuxenutbildningen, säger Caj Luoma.

I dag finns det sju gymnasieskolor med sjöfartsutbildning men som det ser ut nu är sjöfartsutbildningen vid Härnösands gymnasium på väg att läggas ned på grund av att alltför få sökande.

Förhoppningsvis är sista ordet inte sagt när det gäller sjöfartsutbildningen i Härnösand, säger Caj Luoma.

Marcus Risberg, vd för rederiet Tallink Silja, säger att det blir allt svårare att få tag på personal.

Vi får snart stora bekymmer om det fortsätter så här. Jag ser allvarligt på situationen. Branschen måste bli mer attraktiv, säger Marcus Risberg till TT.

Låg andel kvinnor

Sjöfarten är en traditionellt manlig bransch, andelen kvinnor är mycket låg. Bland matroser och teknisk personal är bara 4 procent kvinnor. Däremot är andelen betydligt större bland till exempel serveringspersonal och städare.

Vi ser på möjligheten att göra en särskild satsning för att locka fler kvinnor. Vi måste ändra arbetsmiljön med till exempel separata omklädningsrum. Samtidigt är det många som har en föråldrad bild av arbetsmiljön inom sjöfarten. Många tror att det är trångt och att maten är dålig. Men utrymmena är moderna, maten är bra och på många fartyg finns det gym för dem som vill träna, säger Caj Luoma på Transportföretagen.

Måste kunna språket

Många avskräcks av tanken på att lägga till sjöss i veckor och månader. Men Caj Luoma säger att det finns arbeten där man är till sjöss bara någon vecka i taget.

Och det finns arbeten på till exempel färjor eller på land med vanliga kontorsarbetstider, så att man kan lämna och hämta på förskolan, säger Caj Luoma.

Också nyanlända skulle kunna vara en resurs inom sjöfarten.

Men just nu har vi inget särskilt projekt för att locka nyanlända till sjöfarten. Ett hinder är att man måste kunna ett skandinaviskt språk flytande, av säkerhetsskäl, säger Caj Luoma.
Fakta: 10 000 jobbar på svenska fartyg

Bransch- och arbetsgivareorganisationen Transportföretagen beräknar att svensk sjöfart behöver rekrytera 800 personer under de kommande fem åren.

Stora pensionsavgångar väntar. Var sjätte anställd inom sjöfarten är 58–67 år.

Inom yrkena matros, motorman samt tekniskt och nautiskt befäl är bara 4 procent kvinnor.

Omkring 10 000 personer är direkt sysselsatta på svenska fartyg. Sammanlagt omkring 100 000 personer arbetar i hela sjöfartsnäringen om man också inkluderar till exempel personal i hamnar, inom administration, myndigheter, kommunikation och finansiering.

Siffrorna är från augusti 2018.

Källa: Transportföretagen och Svensk sjöfart

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Björn Dickson/TT