Bussar i Linköping kan drivas med gas från Katrineholm

Företaget Gasum ska leverera biogas till Nobinas bussar i Linköping. En del av drivmedlet kan komma att levereras från deras anläggning på Valla gård.

13 mars 2019 13:00

När Östgötatrafiken som bland annat kör lokaltrafiken i Linköping upphandlade busstrafiken var det Nobina som fick kontraktet. Det innebar även att Gasum AB blev ny leverantör av biogas som drivmedel. Tidigare var det Tekniska verken som skötte leveransen av den gas som bussarna körs på. Gasum AB är ett dotterbolag till statsägda Gasum som ska bygga en anläggning någonstans i Östergötland. Inga beslut är dock fattade ännu och fram tills dess kan en del av gasen komma från företagets anläggning på Valla gård. Gasum AB:s vd, Markus Olsson, säger dock att det i dagsläget är för tidigt att säga vilka anläggningar biogasen kommer att levereras ifrån.

– Det återstår en dialog med Nobina om hur vi praktiskt ska lägga upp det. Innan det är klart är det svårt att säga exakt hur de här volymerna kommer försörjas.

Om leveranserna av biogas till Linköpings bussar skulle påverka anläggningen i Katrineholm åt något håll låter Markus Olsson vara osagt.

– Anläggningen i Katrineholm är byggd efter en viss kapacitet och vi kör den efter det. I nuläget kan vi inte säga om det här föranleder ytterligare investeringsbehov. Sedan är det klart att den här affären är positiv för oss som helhet och de möjligheter den öppnar. Det kommer att gynna Katrineholm också, att vi har säkerställt en god efterfrågan på vår gas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Järup

Ämnen du kan följa