Chefen om nattbemanningen i hemtjänsten: "Vi måste utgå från brukarnas behov"

Det är brukarnas behov som står i centrum, när kommunen organiserar om inom hemtjänsten. Det betonar vård- och omsorgsförvaltningens chef Anna-Lena Ramstedt, som också säger att hon självklart tar personalens oro på allvar.

12 mars 2019 17:00

Som Kuriren kunde berätta i måndags finns det en oro bland kommunens hemtjänstpersonal inför en planerad översyn av nattbemanningen. Personal som jobbar med hemtjänst nattetid fruktar kommande neddragningar i bemanningen, neddragningar som de är rädda ska göra deras arbetssituation ohållbar och riskera att försämra servicen för dem som får hemtjänst.

– Kvaliteten i vår vård och omsorg kommer inte att kunna upprätthållas, befarar personalen.

Men de som får hemtjänst kommer inte att få det sämre, enligt kommunens vård- och omsorgschef Anna-Lena Ramstedt. Brukarnas perspektiv och behov står i centrum när kommunen organiserar sin hemtjänstpersonal, enligt förvaltningschefen.

– När det gäller förändringar av det här slaget måste vi utgå från brukarna och från vilka behov de har och därefter lägga vår bemanning, säger hon.

Bakgrunden till att hemtjänsten nattetid ska organiseras om är också just en förändring i behovet, framhåller förvaltningschefen. Antalet personer som behöver hemtjänst har helt enkelt minskat.

Exakt hur bemanning och scheman kommer att se ut för personalen i framtiden går inte att svara på ännu, eftersom arbetet med förändringen fortfarande pågår.

Ramstedt betonar att det är ett pågående förändringsarbete, att inget är klart än och att det är viktigt att personalen är delaktig.

– Det är viktigt att medarbetarna är med i förändringsarbetet så att de kan lyfta fram de risker som finns, säger Anna-Lena Ramstedt.

Att personal känner att de inte blir lyssnade på och att en del överväger att säga upp sig på grund av arbetsmiljön är bekymmersamt, menar förvaltningschefen.

– Självklart tar jag personalens oro på allvar. Det är väldigt olyckligt om man vill sluta hos oss för att man är missnöjd.

När tidningen träffade orolig personal inom hemtjänsten, berättade de att de fått höra från en av sina chefer att det vore bra att "få in lite nytt, friskt blod" i organisationen. Men det är ett synsätt som Anna-Lena Ramstedt tar avstånd ifrån.

– Det är inte något jag ställer mig bakom.

Nytt "hemtjänstuppror"

"Vi är redo för ett nytt hemtjänstuppror här och nu", sa personal till Kuriren i måndags. Personalen oroar sig för neddragningar i personalstyrkan nattetid och fruktar en sämre arbetsmiljö som i förläningen också drabbar dem som har hemtjänst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Tångeberg