Dags för beskärningsdansen

När träden vilar får trädgårdsägaren arbeta. Innan saven stiger och skotten grönskar kan både äpple och päronträd beskäras.

– Beskärning är en slags konstform. Klipp, gå runt, klipp lite till – likt en dans runt trädet, säger hortonomen Sanna Hultin

2 mars 2019 14:00

Det gula tegelhuset i Stångby utanför Lund är byggt i mitten på 1950-talet och då planterades också fem äppleträd på tomten. Tre Cox Orange, ett Ingrid Marie och ett Lobo. När Sanna flyttade hit var träden risiga och förvuxna. I stället för att såga ned dem och plantera nya påbörjade hon det mödosamma arbetet med att bygga upp och omforma de gamla äppelträden.

I dag är de stora och ståtliga med vackra kronor och gott om plats under. Dessutom tål de att klättras i. För Sanna är det en fröjd att gå ut i februari eller mars och beskära dem.

– Att bara vara sekatören och jag, det är något kontemplativt över det.

Hon känner träden väl vid det här laget och vet precis hur arbetet ska göras.

– När du har lärt dig konsten, låt ingen annan göra jobbet. Det kan bli bråkigt om man inte är ense om vilka grenar som ska sparas.

Det vackraste äppleträdet på tomten är Ingrid Marien som står utanför köksentrén. Sommartid ger kronan ett fantastiskt skydd över uteplatsen. Här dukar familjen till både vardag och fest och njuter av krontakets skugga.

Samtidigt är äppleträden på tomten nyttiga. I höstas kunde Sanna och hennes familj plocka och lämna in 80 kilo frukt till det lokala musteriet. Den gillades skarpt av alla tre barnen och drycken gick åt på nolltid.

Hon är utbildad hortonom och lärde sig grunderna i beskärning på utbildningen på Alnarp, men tycker att man fattar bäst genom att hålla på och beskära sina egna träd regelbundet. Lära känna sina träd helt enkelt. Då blir också det årliga underhållet enklare.

– Men man måste ha blicken och framför allt veta vilket träd man vill ha, menar Sanna.

Högt eller lågt, brett eller smalt, lättplockat eller estetiskt. För yrkesodlarna gäller det att ha varianter som är lätta att skörda, som privatperson är man kanske mer angelägen om att det ska vara vackert.

På sina träd börjar Sanna med att klippa bort alla spinkiga årsskott som kommit direkt på stammen. Därefter granskar hon alla grenar så att de inte har angripits av kräfta. Det är en svampsjukdom som är vanlig på vissa sorter. För dem med dålig motståndskraft mot just kräfta var sommaren 2018 perfekt. Det varma, torra vädret gjorde angreppen nästan obefintliga. Men finns det skadade grenar klipps eller sågas de av. Sedan är det dags att ta sig an de som växer åt fel håll.

– Jag gillar den platta formen, jag vill gärna hålla ned kronan, säger Sanna

Hon tar raskt bort, eller reducerar, de grenar som gett sig i väg rakt upp mot himlen. De knubbiga fruktsporrarna sparas, det är där frukten ska utvecklas.

För trädet är beskärningen en slags årlig putsning som behövs för att det ska ge så mycket frukt som möjligt. Hade det fått växa fritt hade det blivit många små, och kanske inte alltid så goda, frukter. Men se upp med unga träd.

– Är man inte försiktig kan man förstöra det genom att klippa fel från början. Därför är det bra att ha någon bredvid som visar de första gångerna, säger Sanna.

För den som blir med en gammal trädgård är det aldrig för sent att ge sig i kast med beskärningen, även om kronan ser ut som ett skatbo.

– Inga träd är omöjliga. Däremot får man aldrig använda en motorsåg när man ska beskära sina fruktträd. Aldrig. Formen ska klippas fram varligt, även om det kan ta tid.

Grönt kort

Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder åttadagars-kurser i fruktträdsbeskärning för privatpersoner. Kurserna fokuserar på fruktträd för villaträdgården, hur de hålls friska och vårdas för att ge mesta möjliga frukt. Den som gått kursen får ett Grönt kort och blir certifierad trädbeskärare, beredd att hjälpa andra att få fina fruktträd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!