Ersättning för SAS-strejk kan tas upp i EU

Ersättningskrav från resenärer som drabbades av SAS pilotstrejk i våras kan bli ett fall för EU:s domstol.

Utgången i målet kommer att få avgörande betydelse för tusentals passagerare i hela unionen.

21 januari 2020 11:35

Under den sju dagar långa strejken i maj förra året tvingades SAS att ställa in närmare 4 000 flygningar. Många resenärer har efter det sökt ersättning av flygbolaget.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kom i slutet av augusti med en rekommendation om att passagerarna inte hade rätt till ersättning. Skälet var att flygbolagen inte är skyldiga att betala om förseningen beror på "extraordinära omständigheter" enligt EU:s flygpassagerarförordning.

Vi har gjort bedömningen att pilotstrejken är just en sådan extraordinär händelse att flygbolaget kan vara undantaget från att betala den standardiserade EU-kompensationen, sade Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN, till TT då.

Saknas beslut

Men nu har Attunda tingsrätt begärt att EU:s domstol kommer med ett så kallat förhandsavgörande om just tolkningen av "extraordinära omständigheter". Med allra största sannolikhet kommer EU-domstolen att ta upp tingsrättens begäran till prövning, säger tingsrättens rådman Johan Nordin.

ARN har beslutat om sin rekommendation efter bästa förmåga utifrån nämndens uppfattning om rättsläget. Tingsrätten kommer att vara bunden av vad EU-domstolen kommer fram till i sin prövning av tolkningen av extraordinära omständigheter, säger han.

Anledningen till att tingsrätten begärt ett förhandsavgörande är att det saknas vägledande beslut från EU:s domstol om en lagenligt inledd strejk utgör en "extraordinär omständighet".

Berör hela EU

Utgången i målet kommer att få prejudicerande betydelse för passagerare som drabbas av inställda flyg i hela EU – inte bara de som vill ha ersättning efter SAS-strejken.

Tanken är att det ska vara en enhetlig tillämpning av unionsrätten. Finns det något pågående strejkmål i en annan stat som liknar det här, även om det inte rör SAS, så ska den domstolen kunna förstå vad EU-rätten innebär i det här avseendet, säger Johan Nordin.

I väntan på beslut från EU:s domstol skjuts målet upp i Attunda tingsrätt. Det lär dock dröja ett antal månader, uppskattar Nordin.

Fakta: Ersättning vid inställt flyg

Val mellan ombokning eller avbokning måste alltid erbjudas när ett flyg ställts in.

Det finns två typer av ersättning: kompensation och skadestånd.

EU har fastställt vissa bestämda belopp för ekonomisk kompensation: 250 euro, 400 euro eller 600 euro.

Den inställda flygningens sträcka avgör kompensationen.

Kompensation kan ges om en resenär blir mer än tre timmar försenad till resmålet.

Undantag finns och beloppen kan i vissa fall halveras, bland annat beroende på när informationen om det inställda flyget delgavs resenären. Vid extraordinära händelser har konsumenten inte rätt till ersättning.

Vid inställda flyg kan en resenär ha rätt till ersättning för kostnader eller förlorad arbetsinkomst som orsakats av den inställda resan. Kvitton ska kunna uppvisas.

Om bolaget kan visa att det gjort allt det kunnat för att undvika skadan behöver det inte betala skadestånd.

Kravet måste ställas till flygbolaget inom två månader från det datum då flyget var inställt.

Källa: Hallå konsument/Konsumentverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Svahn/TT