Lindens alkoholtillstånd läggs på is

Kammarrätten tar upp ärendet om Lindens serveringstillstånd. I avvaktan på dom är serveringstillståndet indraget.

Kammarrättens beslut om inhibition ska överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarrättens beslut om inhibition ska överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Foto: EK

Eskilstuna kommun2019-11-11 12:24

Linden Hockeys försök att få servera öl och vin i Sméhallens VIP-loge har mött motstånd från Eskilstuna kommun. Miljö- och räddningstjänstnämnden som nekat tillstånd tvingades ändra beslutet efter att förvaltningsrätten gått på föreningens linje. Det beslutet överklagades dock till kammarrätten som nu beviljat prövningstillstånd, samt beslutat om inhibition. Det innebär att förvaltningsrättens avgörande, som gav Linden ett stadigvarande serveringstillstånd, läggs på is avvaktan på kammarrättens dom. 

Två politiska nämnder har i ett tidigare skede gett sina synpunkter på ett eventuellt alkoholtillstånd i Sméhallen.

Kultur- och fritidsnämnden ansåg att ett tillstånd kunde beviljas förutsatt att det begränsades till tider och dagar "när serveringen inte riskerar att exponeras för barn och unga". Socialnämnden svarade "att alkohol och idrott i princip inte hör ihop" och "att alkoholservering i allmänhet inte bör ske i idrottsanläggningar".

Linden Hockey har å sin sida varit tydliga med sina planer. Alkoholserveringen ska enbart ske i VIP-logen, för föranmälda matgäster från några timmar före nedsläpp, till ett par timmar efter A-lagets matcher.

Kammarrätten har inte kommenterat det faktum att kommunens överklagan först undertecknades av en tjänsteman. Enligt nämndens delegationsordning är det tjänstgörande nämndsordförande som ska göra det. Misstaget innebar att överklagan i sig kom in i rätt tid, till skillnad från den kompletterade version som undertecknades av nämndsordföranden.

Kammarrättens prövningstillstånd går inte att överklaga. Det gör däremot beslutet om inhibition.

– Det är klart att vi överklagar, och det gör vi redan i dag. Det är ytterst anmärkningsvärt att kammarrätten beviljar prövningstillstånd när rätt person undertecknade fyra dagar för sent. Det hade aldrig godkänts om ett företag eller förening skickat in en överklagan undertecknad av någon som inte har rätt att företräda företaget eller föreningen, säger Lindens sportchef Anders Björk. 

Linden Hockeys strid för ett serveringstillstånd följs med intresse av flera andra Eskilstunaföreningar. Ett ja till ishockeyklubben skull göra det svårt för nämnden att säga nej till andra föreningar, i andra anläggningar. 

Alkoholfrågan är även en prövning för den styrande majoriteten där några politiska företrädare intagit en mer liberal hållning i kontrast till den mer rigida inställningen från Socialdemokraterna.

2016, när frågan gällde tillstånd för alkoholservering i restaurangen i Stiga Sports Arena, skrev dock socialnämndens ledamöter för S, M och C ett gemensamt särskilt yttrande. "Vi ser inte heller något hinder utifrån alkohollagens intentioner att skydda barn och unga från alkoholens skadeverkningar eftersom det sker i särskilt avsedda lokaler". Majoriteten skrev också: "Vi ser inte heller något hinder vid evenemang som vänder sig till en äldre publik att servera alkohol i övriga lokaler".

Anders Björk menar att det resonemanget går att applicera även på Sméhallen.

– Vår lokal är mindre exponerad än restaurangen i Stiga Sports Arena. Där serverar man även alkohol i VIP-logerna med insyn från läktarplats. 

Högsta förvaltningsdomstolens utslag kring inhibition väntas komma under veckan.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!