116 miljoner till gator, torg och parker 2020

Ombyggnaden av Gredbyvägen är det dyraste projektet i kommunens investeringsbudget för anläggningar nästa år. Men en rad andra större satsningar görs också.

Eskilstuna kommun 28 oktober 2019 06:10

116 miljoner kronor. Så mycket ingår i stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för anläggningar nästa år,  pengar som används till om- och tillbyggnader av gator, gång- och cykelvägar, belysning, parker och beläggningsarbeten.

– Det brukar ligga på runt 100 miljoner per år så vi har faktiskt lite mer än vanligt att röra oss med, säger Anders Enesved, chef på Projekt- och GIS-avdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen.

I den detaljerade listan över vilka satsningar som görs 2020 framgår att 26 miljoner kronor avsatts till att bygga om Gredbyvägen (totalbudget 31 miljoner). Politikerna har fattat beslut om att öppna upp vägen för genomfartstrafik men innan det kan ske väntar en hel del ombyggnader.

– Det är bland annat VA-arbeten, en ny gång- och cykelväg och uppstyrning av parkeringsplatser. Arbetet sker i två etapper varav den första, från Ståhlbergsvägen till Energimyndigheten, inleds redan i år.

I mars börjar arbetet med att bygga den så kallade Mdh-platsen. Ytan framför nya högskolans entré ska göras om och få ett ansiktslyft. 16 miljoner kronor finns avsatta 2020 men slutnotan lär bli högre när allt är klart 2021.

På Drottninggatan ska den befintliga gatstensbeläggningen bytas ut mot asfalt. Det rör hela sträckan från Hamngatan upp till tågstationen, med undantag från korsningen vid Kungsgatan som nyligen gjorts om.

– Var och en kan se att gatstenen inte är bra, vi får mycket klagomål från bland annat bussförare. På Drottninggatan kommer vi även att bredda gångbanan, säger Anders Enesved.

 I budgeten för 2020 finns tolv miljoner för Drottninggatan, men enligt Anders Enesved blir totalkostnaden högre.

– Trafikverket är medfinansiär och vi kan få upp till 20,5 miljoner från staten. Delar av de pengarna kommer även att gå till Mdh-platsen.

Sommaren 2018 höll kajen på Kanonhusholmen på att rasa ut i Eskilstunaån. 2020 ska kajen renoveras till en kostnad av åtta miljoner kronor. 

Sex miljoner går till ombyggnad av Vasavägen i samband med att Skogsängsskolan byggs om.

För utvecklingen av Stadsparken finns sex miljoner kronor avsatta 2020 och fem miljoner för innevarande år. Räknar man även in de pengar som budgeterats för 2021 handlar det om totalt 24 miljoner kronor.

– Vi ska bygga om lekplatsen i den östra delen samt bygga en helt ny lekplats och ett utegym i den västra delen. 

I parken kommer även belysningen att förbättras som en trygghetsskapande åtgärd och utprovningen av ny armatur har redan inletts. Vidare ska entréerna till parken fräschas upp för att bli mer välkomnande. Under 2021 ska sedan de två broarna ut till Stadsparksholmen bytas ut till en kostnad av fyra miljoner kronor.

När det gäller cykelvägar var 2019 något av ett mellanår med investeringar på endast fem miljoner kronor. För 2020 satsas drygt elva miljoner. Pendlingsstråken till Mälarsjukhuset via Lasarettsgatan och Kungsvägen ska färdigställas. Utöver det ska en gång- och cykelväg anläggas på Eskilsgatan och på Sundbyvägen ska trafiksäkerhetshöjande insatser göras på den befintliga cykelbanan.

– Avseende beläggningsarbeten för att lägga ny asfalt finns 13 miljoner avsatta. Där ser vi ett stort behov framöver och räknar med årliga kostnader på ungefär 15 miljoner kronor. Vi har en plan för vilka gator som kan bli aktuella 2020 men det kan bli förändringar, bland annat beroende på slitaget efter vintersäsongen, säger Anders Enesved.

Vägarbeten 2020

Budgeten för anläggningsinvesteringar i Eskilstuna 2020 uppgår till 116 miljoner kronor. Bland de större projekten hör:

Ombyggnad av Gredbyvägen 

Mötesplats/Mdh-platsen 

Ombyggnad Drottninggatan 

Beläggningsarbeten 

Gång och cykelvägar 

Utöver den redan beslutade budgeten har stadsbyggnadsnämnden begärt ytterligare 11 miljoner för en ny cirkulationsplats vid Strängnäsvägen/Kjulavägen samt den tillhörande ombyggnaden av Römossevägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Efter byggfiaskot på Spångagården måste personalen lära om: "Om de bara lyssnat på oss någon enda gång"

Efter byggfiaskot på Spångagården måste personalen lära om: "Om de bara lyssnat på oss någon enda gång"

Sara räddade den öde timmerstugan utanför Eskilstuna: "Jag betalade i blod svett och tårar"

Sara räddade den öde timmerstugan utanför Eskilstuna: "Jag betalade i blod svett och tårar"