15 900 kronor - för en meter väg

Kommunens kostnadsförslag för nya gator i östra Borsökna får boende i området Sandhem att rasa.

Sanna Ekström och Åsa Ekdahl bor permanent i Sandhem i östra Borsökna. De, liksom flera i tomtägarföreningen, reagerar över kommunens kostnadsförslag gällande nya vägar i området.

Sanna Ekström och Åsa Ekdahl bor permanent i Sandhem i östra Borsökna. De, liksom flera i tomtägarföreningen, reagerar över kommunens kostnadsförslag gällande nya vägar i området.

Foto: Joakim Serrander

Eskilstuna kommun2019-10-07 05:58

– Gatukostnaden kom på tal vid ett möte med kommunen i december förra året. De sa då att de ännu inte bestämt om någon avgift skulle tas ut men att det kunde bli aktuellt med en mindre gatukostnad, säger Åsa Ekdahl, styrelseledamot i Sandhems tomtägarförening och fortsätter:

– I maj bjöds alla boende i föreningen in till ett nytt möte om gatukostnaderna och då lät det annorlunda. Nu uppgav man att vi som bor i Sandhem skulle dela lika på en total kostnad om ca 21,6 miljoner kronor och kommunen aviserade att de skulle ta halva kostnaden, vilket innebär att varje fastighetsägare skulle betala 180 000 kronor. 

Området Sandhem omfattar 60 fastigheter, varav 42 är medlemmar i tomtägarföreningen. Föreningen har sedan länge röstat sig positiva till att få ansluta till kommunalt VA och få en möjlighet att fastighetsbilda genom Lantmäteriet. Man har lämnat in flera önskemål om att få stycka av tomten under årens lopp men hela tiden nekats med hänvisning till att en kommunal detaljplan ska läggas. 

– Vid kommunens senaste förslag kring gatukostnader har kostnaden ökat ytterligare och vi som inte har avstyckade tomter i Sandhems område ska betala över en kvarts miljon för gatukostnaden. Det anser inte vi vara en mindre kostnad, säger Sanna Ekström.

Hon bor, liksom Åsa Ekdahl, i Sandhem året runt och har i sig inte något emot att området utvecklas. Vad de värjer sig emot är den föreslagna gatukostnaden som de upplever som både orättvis och orimligt hög.

– Vi har kollat med Trafikverket vad det brukar kosta att bygga vanlig villaväg och fått svar att det ligger mellan 5 000–7 000 kronor metern. Här handlar det om 1,8 kilometer väg till en beräknad kostnad av 28, 6 miljoner. Det blir en meterkostnad på nästan 16 000 kronor metern. Kostnadsunderlaget vi fått ta del av är väldigt ospecificerat och jag tror att en stor del av summan gäller skyddande av vattentäkten, något som vi rimligtvis inte ska behöva betala för då det borde ligga i hela kommunens intresse, säger Sanna Ekström.

Medlemmarna i Sandhems tomtägarförening arrenderar sina tomter, vilket gör det nästintill omöjligt när det gäller att söka nya lån på fastigheten.

 – Vi har medlemmar som bott här sedan 50-talet och som känner hopplöshet inför situationen. Husen står på ofri grund och nämnda summor går helt enkelt inte att ta banklån på med fastigheten som säkerhet. Flera av våra äldre medlemmar har annonserat att de kommer att tvingas sälja sina sommarnöjen, säger Åsa Ekdahl.

Föreningen har planer på att koppla in en jurist som ska föra deras talan.

 – Vi behöver professionell hjälp. Det här är en viktig fråga som har blivit för stor för oss att sköta på egen hand, säger Åsa Ekdahl. 

Drygt 250 000 kronor kommer det, med kommunens förslag, kosta Sanna Ekström och Åsa Ekdahl för att de ska få nya vägar i området Sandhem där de bor.
Drygt 250 000 kronor kommer det, med kommunens förslag, kosta Sanna Ekström och Åsa Ekdahl för att de ska få nya vägar i området Sandhem där de bor.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!