Biltema får bygglov för skyltpylon

Enligt detaljplanen är det endast fasadskyltar som gäller i Skiftinge handelsområde.
Enligt detaljplanen är det endast fasadskyltar som gäller i Skiftinge handelsområde.

Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för Biltemas skyltpylon. Skyltförbudet ska dock fortsätta att gälla.

Eskilstuna kommun 14 november 2019 15:22

Vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter yrkade avslag på Biltemas bygglovsansökan för den 30 meter höga skyltpylonen vid E20. Övriga oppositionspartier; KD, SD och L gjorde gemensam sak med majoriteten och gick emot förvaltningens beslutsförslag, trots att skyltpyloner strider mot detaljplanens villkor.

– Detaljplanen är ny. Den har fastställts av nämnden och det är klart att nämnden har ansvar för sin egen detaljplan, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).

Hon anser dock att tjänstemännens dragning av detaljplaneförändringarna för politikerna borde ha varit tydligare. Hon säger att hon inte heller visste att Ica Maxis skyltpylon, vid Mälarvägen, står innanför det detaljplanelagda området.

– Det har inte framgått av de dragningar vi fått, och jag har fått väldigt många. Det är klart att vi ska läsa handlingarna supernoga men när det gäller tillägg och förändringar så får vi ofta sammanfattningar. Och där har skyltarna slunkit igenom. Jag tar på mig en del av ansvaret och det får även tjänstemännen göra, säger Sarita Hotti.

Hon säger sig ha insett att Biltema skulle vilja ha en skylt i området, men trodde att fanns utrymme för en skyltpylon mellan E20 och handelsområdet, strax utanför detaljplanens gräns.

– De här skyltarna finns över hela Sverige och vi har de själva vid varenda rondell när man åker genom stan. Jag tycker att vi kan ha de i Skiftinge också.

Biltemas bygglov ska enligt Sarita Hotti inte tolkas som att andra som ska etablera sig i det nya handelsområdet får sätta upp liknande skyltar. 

–Nej, varje bygglovsansökan kommer att prövas för sig.  Formuleringarna om skyltar i detaljplanen är inte bra men skyltförbudet är bara en liten del av en stor detaljplan, och inget vi kan prioritera att ändra just nu. Har man tid och kan pilla med sånt så får man göra det i framtiden i så fall, säger hon.

Vänsterpartiets ledamot i nämnden, Maria Chergui, säger att Biltemas bygglov lär bli vägledande.

– Biltemas etablering är bra och jag välkomnar de arbetstillfällen den ger. Det är dock fel att göra avsteg från detaljplanen. Självklart kommer fler företag att vilja ha höga skyltar och då blir det svårt att säga nej. Det är viktigt att kommunen behandlar alla lika, säger hon.

Även Nina Hedenfeldt (MP) yrkade bifall till förvaltningens avslagsförlag och har nu lämnat in en reservation. Att frångå detaljplanen "för att favorisera ett enskilt företag" anser hon vara fel. 

– Vi ser en risk att beslutet uppfattas som prejudicerade och att andra företag kommer att vilja ha bygglov för pyloner med hänvisning till det här ärendet. Vi är inte principiellt mot pyloner i handelområden men detaljplaner riskerar att bli ryggradslösa om de inte följs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa