Biltemas etablering störs av skyltdramatik

Stadsbyggnadsnämnden föreslås säga nej till Biltemas pylonskylt vid E 20. "Ytterst märkligt" säger Biltemas marknadschef.

Eskilstuna kommun 9 november 2019 06:57

Biltemas etablering i Eskilstuna har varit omskriven, och för vissa efterlängtad,  i många år. Sommaren 2020 är det dags att öppna butiken i det nya handelsområdet vid rondellen i Skiftinge. 

Om stadsbyggnadsförvaltningens förslag får gehör blir det dock utan den karaktäristiska skylten som landmärke. Förvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden vid nästa sammanträde inte beviljar bygglov för den tresidiga skylten som kröner en 30 meter hög pylon. Varje sida mäter drygt 15 gånger 2,6 meter.

Enligt förvaltningen uppfyller skylten inte kraven i plan- och bygglagen och den strider mot kommunens detaljplan för området, som uppdaterades i fjol. Där står det att fristående pyloner och skyltar inte är tillåtna. 

Att Ica maxi som ligger några hundra meter från Biltemas kommande butik har en skyltpylon förändrar inte förvaltningens ståndpunkt. Maxi-skylten stred nämligen inte mot detaljplanen när den restes.

Biltema har i konversationen med kommunen sagt att det är "mycket viktigt att kunna marknadsföra sig på bästa sätt och därmed är det av betydande vikt att få resa den ansökta pylonen."

Biltema har också noterat Ica Maxi-pylonen och skriver: "En annan fastighetsägare i planområdet har redan en pylon. Ytterligare en pylon påverkar inte området negativt, tvärtom ger det en tydligare helhetsbild."

Johan Gerdevåg är marknadschef på Biltema. Han säger att samtliga butikskedjans Sverigebutiker, med två undantag, har en dylik pylon i anslutning till etableringarna. Hur eller om ett eventuellt negativt skyltbesked påverkar Biltemas etableringsplaner i Eskilstuna vill han inte svara på.

– Att kunna marknadsföra Biltema lokalt utifrån samma förutsättningar som redan befintliga aktörer borde vara en självklarhet. Vi finner vi det ytterst märkligt om förutsättningarna skulle skilja. Marknadsföringen är en stor och viktig del av en framgångsrik etablering av varuhuset och är direkt kopplad till hur många arbetstillfällen vi kan generera. Vi hoppas på att nämnden ger oss ett positivt beslut, säger Johan Gerdevåg.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) säger att hon ska göra vad hon kan för att skylten ska få sättas upp.

– Nästa vecka ska ärendet beredas med majoritetsgruppen i stadsbyggnadsnämnden. Då kommer jag att argumentera för att Biltemas ansökan ska beviljas. Skylten kommer enligt min mening inte att förfula så mycket att det skulle motivera ett avslag, säger hon.

Bygglovsärendets handläggare påpekar att det är stadsbyggnadsnämnden som har tagit beslut om den gällande detaljplanen. Hen hänvisar till en bestämmelse i planen som anger att fristående pyloner och skyltar inte är tillåtna och att skyltar endast får uppföras som en del av byggnadens fasad. 

Frånsteg från bestämmelserna kan göras om nämnden anser att jätteskylten kan betecknas som "en mindre avvikelse".

– Bygglovsavdelningens ställningstagande är tydligt, och enbart grundat på plan- och bygglagen och de bestämmelser som nämnden själv fattat beslut om. Jag skulle bli förvånad om tillstånd beviljas, säger handläggaren. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa