Biltemas jätteskylt "en nödvändig kompromiss"

Flera kommuner har gjort avsteg från de egna skyltreglerna för att blidka Biltema.

Detaljplanen för Skiftinge handelsområde är tydlig. Bilden är tagen i Katrineholm.

Detaljplanen för Skiftinge handelsområde är tydlig. Bilden är tagen i Katrineholm.

Foto: Therese Jansson

Eskilstuna kommun2019-11-12 21:25

Den trekantiga och 30 meter höga skylten som Biltema vill resa i Skiftinge handelsområde delar Eskilstunaborna i två läger. De som anser att tjänstemännens förslag om att neka bygglov ska följas, och de som anser att det vore oklokt att äventyra en företagsetablering av Biltemas kaliber.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) har varit tydlig med att hon ska strida för att bygglovet ska beviljas.

Liberalernas gruppledare Stefan Krstic skriver på Eskilstuna-Kurirens Facebooksida: "Suck! Vi har redan stora fristående skyltar längs E20. Åker du utanför Eskilstuna, exempelvis mot Stockholm, finns det massor. Men i Eskilstuna verkar ju allt så mycket svårare att få till för de företag som skapar arbetstillfällen för oss..."

Flera läsare påtalar att tjänstemännen följer de regler som politikerna beslutat om. "Bra att någon kommun vågar reagera på dessa groteskt stora skyltar som Biltema använder sig av, dom syns ju på flera kilometers avstånd" skriver en person.

Att detaljplanen för Skiftinge handelsområde, fastställd 2018, inte medger fristående skyltar, inklusive de höga skyltpylonerna, är otvetydigt. Så här beskrivs det i detaljplanen: "Fristående pyloner och skyltar får inte uppföras inom handelsområdet. Skyltar får endast uppföras som en del av byggnadernas fasader."

När Biltemas fastighetsbolag, Buffin Real Estate, fick lämna synpunkter på förslaget till den nya detaljplanen nämndes inget om skyltar.  

Handelsområdet Lugnetrondellen i Varberg ligger i ett industriområde längs länsväg 153. Där öppnade Biltema en ny butik 2017. I området restes även en 27 meter hög pylon som väckte starka känslor. Byggnadsnämndens dåvarande ordförande Stefan Stenberg (C) kallar skylten "en nödvändig kompromiss", och berättar att "Biltemas förhandlingsposition var stark". 

Med vetskap om att Biltema ville etablera sig i ett nytt handelsområde tog kommunen fram en detaljplan som utgör ett avsteg från gängse principer. I mer än 99 procent av planområdet tillåts inte några skyltpyloner. Det finns dock ett undantag på en liten yta stort nog för ett betongfundament avsett för, just det, Biltema.

– Bygglovet överensstämmer därför med detaljplanen. De ville egentligen ha en ännu högre skylt men vi lyckades sänka den något, säger Stefan Stenberg.

Tror du att Biltemas etablering hade blivit av även med en tuffare skyltpolitik?

– Det vet jag förstås inte men det bedömdes inte så. Det här området ligger inte i ett exponerat läge vid motorvägen (E6) som de hade önskat, så det blev väl en bra kompromiss. Det fanns ett centralt intresse för att få hit en sån verksamhet och de arbetstillfällen som följde med, säger Stefan Stenberg.

Vissa hävdar att skyltarna är groteska. Hur tänker du kring det?

– Det är inte konstigt att folk reagerar, säger Stefan Stenberg.

I Hässleholm, där en Biltemabutik började byggas i somras har det låtit likadant. Där avser Biltema att bygga en nästan 30 meter hög pylon trots att ingen skylt får vara högre än byggnadernas högsta höjd, i Biltemas fall 14 meter.  

 2011 tecknade Biltema ett markanvisningsavtal för en del av handelsområdet i Skiftinge. Därefter har Biltema Real Estate Sweden AB köpt drygt 21 000 kvadratmeter mark med en byggrätt om 7 200 kvadratmeter  Köpeskillingen är 14,4 miljoner kronor. Biltema ska även betala två miljoner kronor för utbyggnad av allmänna gator.

Flera kommuner har gjort avsteg från de egna regelverken för att blidka Biltema.
Flera kommuner har gjort avsteg från de egna regelverken för att blidka Biltema.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!