Egen matsal är framgångsreceptet

"Vi jobbar hela tiden på att hitta bättre arbetsmetoder för att kunna minska matsvinnet. Det är ett av våra viktigaste uppdrag."

Eskilstuna kommun 10 november 2019 19:21

Sedan årsskiftet har Eskilstuna kommun en gemensam måltidsorganisation, som ansvarar för maten på bland annat alla storkök. Simone Saul är måltidschef.

– Vi har förhållandevis lite svinn i våra kök. Och det inte minst på grund av att vi har ovanligt många tillagningskök i Eskilstuna, mycket av vår mat lagas på plats från grunden. 

I FN:s globala mål för hållbar utveckling finns målet att halvera matsvinnet till 2030. Eskilstunas mål är att komma ner till 10 procent, en siffra verksamheten närmar sig. Förskolorna fick i våras 12 procent, grundskolor och gymnasium 15. 

– Det stora svinnet sker från tallrikar och karotter, här varierar det stort mellan köken. Alla är inte på topp, men alla har en hög medvetandegrad. Och tack vare vår nya organisation har vi tillgång till ett nätverk där ett femtontal kommuner diskuterar och hjälps åt i förbättringsarbetet, säger Simone Saul.

Fredrik Jonsson är kökschef över tolv förskolor, där Gredby är den enda med matsal. På andra ställen körs vagnar ut till avdelningarna för frukost, lunch och mellis, vilket förstås gör det lite svårare för kockarna att vara precisa i mängden mat som går åt.

– På Gredby är de föregångare med sitt helhetsgrepp kring maten, de aktiva tankarna och idéerna. Det gäller att sprida dem till övriga verksamheten, goda exempel är så viktiga. Det blir bra ekonomi inte minst. Alla våra nya förskolor byggs med matsalar, det är framgångsreceptet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa